Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036362010Doku Mühendisliği ve NanobiyoteknolojiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste Doku mühendisliği ile ilgili temel kavramlar ile, Nanoparçacıklar ile Büyüme Faktorlerinin Taşınması/ Salımı, Nanoparçacıklarla Gen Taşınımı, Biyonanoyüzey Teknolojisi ile Doku Tabakalarının Üretimi gibi konuların öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sinan AKGÖL
Öğrenme Çıktıları
1Doku mühendisliğinde kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
2Doku mühendisliği ile ilgili yenilikleri/gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme
3Çağdaş sonuçları takip edebilme
4Doku mühendisliği ile ilgili temel kavramları öğrenme, uygulama
5Doku mühendisliği için alternatif nanoparçacık kurgulayabilme
6Söz konusu alandaki araştırma sonuçlarını algılayabilme ve yorumlayabilme, sunabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş. Doku mühendisliği ile ilgili temel kavramlar. Doku iskeleleri fabrikasyonu. Doku iskelesi. Makro/Mikro Fabrikasyon Teknikleriyle Doku İskelesi Üretimi. Nanofabrikasyonla Doku İskelesi. Kanamayı Durduran Peptid Jeller. Karbon Nanotüpler ve Doku Mühendisliği. Günümüz ve Gelecekteki Doku Mühendisliği Uygulamaları. Doku Mühendisliğinde Nanopartiküller. Nanoparçacıklar ile Büyüme Faktorlerinin Taşınması ve Salımı. Nanoparcacıklarla Gen Taşınımı. Biyonanoyüzey Teknolojisi ile Doku Tabakalarının Üretimi. Elektroeğirme ve Nanolifler. Nanoliflerden Doku İskelelerinin Hazırlanması. Nanolitografik Teknikler ve Nanodesenleme. Fotolitografi. Nanolitografi. Elektron Demeti Litografisi. Dip Pen Nanolitografi. Plazma Litografi. Polimer Karışımları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Giriş, Doku mühendisliği ile ilgili temel kavramlar
1Doku iskeleleri fabrikasyonu, Doku iskelesi uygulamaları
2Makro/Mikro Fabrikasyon Teknikleriyle Doku İskelesi Üretimi
3Nanofabrikasyonla Doku İskelesi, Kanamayı Durduran Peptid Jeller
4Karbon Nanotüpler ve Doku Mühendisliği, Günümüz ve Gelecekteki Doku Mühendisliği Uygulamaları
5Doku Mühendisliğinde Nanopartiküller, Nanoparçacıklar ile Büyüme Faktörlerinin Taşınması ve Salımı
6Nanoparcacıklarla Gen Taşınımı, Biyonanoyüzey Teknolojisi ile Doku Tabakalarının Üretimi
7Arasınav
8Elektroeğirme ve Nanolifler
9Nanoliflerden Doku İskelelerinin Hazırlanması
10Nanolitografik Teknikler ve Nanodesenleme
11Fotolitografi, Nanolitografi, Elektron Demeti Litografisi
12Dip Pen Nanolitografi, Plazma Litografi, Polimer Karışımları
13Sunum
14Sunum
15Ara sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Rui L Reis, Daniel Cohn, “Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration”, Kluwer Academic Publishers, Vol. 86, 2002. Oded Shoseyov (Author, Editor), Ilan Levy (Editor), “NanoBioTechnology: BioInspired Devices and Materials of the Future”, Humana Press, 2008, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama21020
Proje Sunma224
Seminer224
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)246
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1 4      5   
ÖÇ2    5   5   
ÖÇ34           
ÖÇ4  5         
ÖÇ5       4    
ÖÇ6            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr