Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036402010Rekombinant Protein Ekspresyon SistemleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Heterolog protein üretimi için kullanılan prokaryotik ve ökaryotik ekpresyon sistemleri hakkında bilgi verilmesi dersin amacını oluşturmaktadır. Dersin hedefi, öğrencilerin farklı ekspresyon sistemlerinin avantaj/dezavantajlarını karşılaştırabilmesi ve rekombinant protein üretiminin geniş uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Serap Evran
Öğrenme Çıktıları
1Rekombinant protein ekspresyon sistemlerinin genel özelliklerini ve farklarını kavrayabilme.
2Rekombinant protein ekspresyonu ile ilgili bilgileri diğer araştırma alanlarında kullanabilme.
3Rekombinant protein ekpresyonu ile ilgili gelişmeleri takip edecek bilgi düzeyine sahip olabilme
4Ekspresyon sistemi seçiminde dikkat edilecek hususları kavrayabilme.
5Rekombinant protein ekspresyonu ile ilgili bilimsel makaleleri okuyabilme, anlayabilme ve yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uygun ekspresyon sisteminin seçilmesinde önemli kriterler, ekspresyon vektörleri, rekombinant protein üretim ve saflaştırma stratejileri, füzyon proteinleri, kullanılan prokaryotik ve ökaryotik konakçılar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Prokaryotik in vivo ekspresyon sistemleri. E.coli ve diğer ekspresyon sistemleri arasındaki seçim. Ekspresyon düzeyinin ve protein çözünürlüğünün arttırılması. Tanışma
2E.coli ekspresyon sistemlerinin özellikleri. Ekspresyon protokolleri. Rekombinant proteinlerin (örneğin (His)6 –tag içeren) saflaştırma stratejileri. Kaynak Tarama-Literatüre dayalı rapor hazırlama
3Maya ekspresyon sistemleri. S.cerevisiae ekspresyon sistemi. Plazmid vektörler. Transformasyon ve uygun suşun seçimi. Pichia pastoris ekspresyon sistemi. Kaynak Tarama-Literatüre dayalı rapor hazırlama
4Baculovirus ekspresyon sistemi. Böcek hücre kültürü. Baculovirus ekspresyon vektörleri. Rekombinant virus DNA’sının karakterizasyonu. Rekombinant baculovirus üretiminde alternatif metodlar.Kaynak Tarama-Literatüre dayalı rapor hazırlama
5Memeli hücrelerinde protein ekspresyonu. Viral ve plazmid vektörler. Transfeksiyon. Rekombinant proteinlerin işaretlenmesi. Kaynak Tarama-Literatüre dayalı rapor hazırlama
6Protein ekspresyonunun izlenmesinde temel stratejiler (Immunodedeksiyon, epitop işaretleme, GFP gibi reporter proteinler)Kaynak Tarama-Literatüre dayalı rapor hazırlama
7High-Throughput Protein Ekspresyonu. Protein ekspresyonu için Gateway klonlama. Flexi vektör klonlama. Kaynak Tarama-Literatüre dayalı rapor hazırlama
8High-Throughput protein ekspresyonu analiz sistemleri. Kaynak Tarama-Literatüre dayalı rapor hazırlama
9High-Throughput protein ekspresyonu uygulamaları örnekleri. Membran proteinleri, glikoproteinler için yeni stratejiler. Kaynak Tarama-Literatüre dayalı rapor hazırlama
10Öğrenci SunumlarıKaynak Tarama-Literatüre dayalı rapor hazırlama
11Öğrenci SunumlarıÖğrenci Sunumu
12Öğrenci SunumlarıÖğrenci Sunumu
13Öğrenci SunumlarıÖğrenci Sunumu
14Öğrenci SunumlarıÖğrenci Sunumu
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doyle, S.A., 2009, “High Throughput Protein Expression and Purification: Methods and Protocols, Humana Press, London, U.K. Gellissen, G., 2004, “Production of Recombinant Proteins: Novel Microbial and Eukaryotic Expression Systems”. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim. Baneyx, F., 2004, “Protein Expression Technologies: Current Status and Future Trends”. Horizon Bioscience, Norfolk, U.K.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama13452
Proje Hazırlama51050
Seminer515
Okuma14798
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)237
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1  3  3      
ÖÇ25      5 4 4
ÖÇ3    335     
ÖÇ4  3  3      
ÖÇ5   53   5 4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr