Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036022011BiyotransformasyonlarSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı enzimler ile katalizlenen, biyotransformasyonlar, organik sentezlerde ve endüstriyel proseslerdeki biyotransformasyonlar hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir. Hedefler ise; biyokatalizörlerin biyotransformasyonlardaki avantajları ve dezavantajlarının anlaşılabilmesi, farklı tip biyokatalizörlerin organik sentez ve endüstriyel amaçlı kullanımlarının anlatılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr.Ali KILINÇ
Öğrenme Çıktıları
1Organik çözgenlerde biyokimyasal ürünlerin sentezini tasarlayabilme
2Biyotransformasyon prosesleri geliştirebilme
3Çağdaş sonuçları takip edebilme
4Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
5Biyotransformasyonu tanımlayabilme, anlayıp anlatabilme
6Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
7Bireysel ve grup çalışması yapabilme
8Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Organik sentezlerde biyotransformasyonlar: Hidrolitik reaksiyonların biyokatalitik uygulamaları, indirgemeler, yükseltgemeler, katılma ve eliminasyon reaksiyonları, Enzimlerin organik çözgenlerde kullanılması ile ilgili spesifik tekniklerin kullanılması, Endüstriyel biyotransformasyonlar, Endüstriyel biyotransformasyonun tarihçesi, enzimlerin sınıflandırılması, temel biyoreaksiyon mühendisliği, prosesler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyotransformasyonlara Giriş Organik sentezlerde biyotransformasyonlar ile ilgili literatür taraması
2Endüstriyel biyotransformasyonlar: - Endüstriyel biyotransformasyonun tarihçesi, - Enzimlerin sınıflandırılması, temel biyoreaksiyon mühendisliği, prosesler Organik sentezlerde biyotransformasyonlar ile ilgili literatür taraması
3Endüstriyel biyotransformasyonlar, - Enzimlerin sınıflandırılması, temel biyoreaksiyon mühendisliği, prosesler Organik sentezlerde biyotransformasyonlar ile ilgili deneme
4Organik sentezlerde biyotransformasyonlar: Biyokatalitik uygulamalar - Hidrolitik reaksiyonların biyokatalitik uygulamaları,Organik sentezlerde biyotransformasyonlar ile ilgili deneme
5Organik sentezlerde biyotransformasyonlar: -İndirgemeler, yükseltgemeler, katılma ve eliminasyon reaksiyonlarıOrganik sentezlerde biyotransformasyonlar ile ilgili deneme
6Organik sentezlerde biyotransformasyonlar: -Katılma ve eliminasyon reaksiyonlarıOrganik sentezlerde biyotransformasyonlar ile ilgili deneme
7Spesifik Teknikler: Organik Çözgenlerde Enzimlerin Kullanımı - Ester Sentezi - Lakton Sentezi - Amid SenteziOrganik sentezlerde biyotransformasyonlar ile ilgili deneme
8Arasınav
9Biyotransformasyonlardan seçme konular ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve TartışmaElde edilen Biyotransformasyon ürünlerinin analizlenmesi
10Biyotransformasyonlardan seçme konular ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve TartışmaElde edilen Biyotransformasyon ürünlerinin analizlenmesi
11Biyotransformasyonlardan seçme konular ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve TartışmaElde edilen Biyotransformasyon ürünlerinin analizlenmesi
12Biyotransformasyonlardan seçme konular ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve TartışmaProblemlerin tartışılması
13SunumSonuçların Değerlendirilmesi
14SunumSonuçların Değerlendirilmesi
15SunumRapor Sunumu
16Final SınavıRapor Sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) K. Faber, “Biotransformations”, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg, (2000) 2) K. Faber, “Biotransformations in Organic Chemistry”, 2nd Edition, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg, (1995) 3) J. R. Hanson, “An Introduction to Biotransformations in Organic Chemistry”, W. H. Freeman and Stockton, (1995) 4) A. Telefoncu, “Biyoteknoloji”, E.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, No:152, (1995)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14798
Laboratuvar10330
Tartışma428
Soru-Yanıt14228
Deney10330
Rapor Hazırlama10440
Rapor Sunma10440
Makale Kritik Etme428
Bireysel Çalışma4624
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4624
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Rapor10550
Laboratuvar Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)406
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ155 4554  4 4
ÖÇ244 44333 4 5
ÖÇ3   43   5 3 
ÖÇ4 5  344  4  
ÖÇ55   4      4
ÖÇ6444 34     4
ÖÇ7   5   5    
ÖÇ84  4355   5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr