Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036422011Protein KatlanmasıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı in vitro ve in vivo protein katlanma mekanizmaları, katlanma ve stabilite çalışmalarında kullanılan spektroskopik teknikler hakkında bilgi verilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Serap EVRAN
Öğrenme Çıktıları
1Protein katlanması ile ilgili yayınları okuyabilme ve anlayabilme
2Proteinlerin yanlış katlanmasının yarattığı etkileri kavrayabilme.
3Protein yapısı ve fonksiyon arasındaki ilişkinin önemini kavrayabilme.
4Protein katlanmasına ilişkin kinetik ve termodinamik mekanizmalar hakkında temel kavramları açıklayabilme.
5Protein katlanması ve stabilitesine ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Protein katlanmasına etki eden faktörler, in vivo protein katlanması, katlanmaya yardımcı olan proteinler, membran proteinlerinin katlanması, proteinlerin yanlış katlanması sonucu oluşan hastalıklar, protein katlanmasının ve stabilitesinin incelenmesinde spektroskopik teknikler, üre ve guanidin hidroklorür ile proteinlerin denatürasyonu, termal denatürasyon.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Proteinlerin sekonder ve tersiyer yapısı, protein katlanma ve stabilite çalışmalarının önemi
2Protein katlanmasına ve stabilitesine etki eden faktörler
3Protein katlanma problemi ve Levinthal paradoksu
4Protein katlanmasına ilişkin kinetik mekanizmalar
5Protein katlanma modelleri Protein katlanma çalışmalarında floresans spektroskopisi ve sirküler dikroizm .
6Proteinlerin üre ve guanidin hidroklorür ile denatürasyonu. Termal denatürasyon çalışmalarında kalorimetri.
7In vivo protein katlanması Şaperon proteinler
8Arasınav
9Membran proteinlerinin katlanması
10Proteinlerin yanlış katlanması ve agregatlaşma
11Prionlar ve protein katlanması
12Öğrenci Sunumları
13Öğrenci Sunumları
14Öğrenci Sunumları
15Öğrenci Sunumları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Buchner, J., Kiefhaber, T., 2005, “Protein Folding Handbook”. WILEY-VCH Verlag GmbH ve Co. KGaA, Weinheim. Nölting, B., 2005, “Protein Folding Kinetics: Biophysical Methods”. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Whitford, D., 2005, “Proteins Structure and Function”. WILEY-VCH Verlag GmbH ve Co. KGaA, Weinheim.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama12525
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1   5  5   4 
ÖÇ2  4     5  5
ÖÇ34   4    5  
ÖÇ4   4 4 4   4
ÖÇ545 5  5 5 4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr