Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101036242012İleri Biyokimyasal TekniklerSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Biyolojik bilimlerdeki gelişmeler büyük ölçüde ölçme ve gözlemleme teknolojilerindeki hızlı gelişmelere bağlıdır. Bu yeni teknolojiler , enstrumental metodlar ve analitik/endüstriyel proseslerin temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak, araştırmalarda uygun cihaz ve yöntem seçiminde kaliteli güvenilir sonuçlara ulaşmak için gereklidir. Bu ders kapsamında öğrencilere biyokimyada ileri teknikler hakkında temel bilgilerin verilmesi ve biyomoleküllerin analizinde ileri düzeyde pratik düşünce yeteneği kazandırılması temel amaçtır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Figen Zihnioglu
Öğrenme Çıktıları
1Modern biyokimyasal teknikleri anlayabilme ve araştırma deneyimi kazanabilme becerisi
2Modern biyokimyasal enstrumantal tekniklerinin temel prensiplerini açıklayabilme, işletme ve uygulama koşullarını kavrayabilme
3Enstrumantasyon teknolojisindeki yeni gelişmeleri anlayabilme
4Biyomoleküllerin kantitatif ve kalitatif değerlendirilmesinde ve saflaştırılmasında bakış açısı kazanma becerisi
5Modern biyokimya laboratuvarlarında yeni diyagnostic araçları anlayabilme
6Bilimsel rapor/ proje hazırlayabilme becerisi
7Yeni teknikleri takip edebilme ve seçebilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında öncelikle son yıllardaki gelişmelere dayalı olarak bazı biyokimyasal tekniklerin temel prensipleri verilecektir. HPLC ve electroforetik tekniklerin kantitatif ve yapı analizlerinde kullanımları, ileri kütle spektrometrik teknikler ve biyokimyadaki uygulamaları, elektrotransfer, immunostain teknikleri, multidimensional teknikler, kararlı izotop işaretleme teknikleri, görüntüleme teknikleri, 3D yapı analizi ve tahmini, X-Işınları kristalografisi, immunobiyokimyasal teknikler, microarrayler vb.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1LC-MS/MS, CE-MS/MS gibi Hypnated tekniklerin temel prensipleri ve uygulamaları
2İleri Kütle Spektrometrik Tekniklerin temel prensipleri ve uygulamaları; Örn;MALDI-TOF, ESI-TOF, SELDI-TOF vb.
3Multidimensional Tekniklerin temel prensipleri ve uygulamaları; örn; 2D-PAGE, 2D-DIGE, 2D-LC
4Kararlı İzotop işaretleme tekniklerinin temel prensipleri ve uygulamaları; Örn: ICAT, SILAC, vb.
5Immunostaining tekniklerin temel prensipleri ve uygulamaları; örn; ELISA, RIA vb.
6Spectral Tekniklerin temel prensipleri ve uygulamaları; Örn; Floresans, NMR, CD, FRET, vb.
7Tartışma ve Seminer
8Arasınav
9X-Işınları Kristalografisinin temel prensipleri ve uygulamaları
10Görüntüleme tekniklerinin temel prensipleri ve uygulamaları; Örn; Cyro M, Immuno floresans vb.
11Mikroarraylerin temel prensipleri ve uygulamaları; DNA arrayler, protein arrayler, glycoarrayler
12Tartışma ve seminer
13Tekniklerin karşılaştırılması ve değerlendirme; rehberli problem çözümü
14Proje sunumu
15Proje sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A.Pingoud, C.Unbanke, J.Hogget, A.Jeltsch,“Biochemical Methods”,Wiley-VCH, (2001) J. P. Chapman, “Mass Spectrometry of Proteins and Peptides”, Humana Press, Totowa NJ, (2000) Textbooks and related articles will be chosen according to the developments Please consult your lecturer
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü339
Tartışma339
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma122
Seminer236
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15 445 5    5
ÖÇ2454 4       
ÖÇ3     55 33  
ÖÇ4 4   4      
ÖÇ5  5         
ÖÇ642        4 
ÖÇ7   4    5  4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr