Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026042003Arthropod VektörlerSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bitki virus hastalıklarını taşıyan eklembacaklıları tür düzeyinde tanımalarını, hastalıkların nasıl taşındığı ve taşınmanın virus hastalıklarının epidemisi açısından önemini benimsemelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN
Öğrenme Çıktıları
1Bitki virus hastalıklarının epidemisi ile vektörlerin ilişkisini yorumlayabilme
2Hastalık etmeni virusların taşınma mekanizmalarını bilmesi,
3Bu bilgiler ışığında bitki virus hastalıkları ve vektörleriyle savaşa karar verebilme ve rapor düzenleyebilme,
4Vektör Arthropodlarla taşınabilen Virus hastalıklarıyla karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve çözüm üretebilme,
5Uygun yöntem ve teknikler kullanarak vektör Arthropodlarla ilgili sorunların çözümü için öneri yapabilme,
6Bitki virus hastalıklarını taşıyan vektör eklembacaklılarla ilgili filogenetik yapıyı tanıyabilmesi,
7Önemli vektör eklembacaklıları tür düzeyinde tanıyabilmesi,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Arthropoda filumunun genel özellikleri ve vektör türlerin bulunduğu sınıfları,Arthropoda filumuna ait bitki virus hastalıklarını taşıyan vektör türler, sınıflandırmaları tanımları ve önemleri,Vektörlerin deri yapısı,Vektörlerin ağız parçaları ve tipleri,Vektörlerin sindirim sistemi ve üreme sisteminin morfolojik özellikleri,Vektörlerin ağız parçaları ve beslenme şekillerinin virus taşınmasında rolü,Vektör patojen ilişkileri,Bitki patojeni virusların vektörler üzerindeki etkileri,Taşınmada etkili olan faktörler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Arthropoda filumunun genel özellikleri ve virus hastalıklarını taşıyan vektör türlerin bulunduğu sınıfları
2Insecta sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
3Insecta sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
4Arachnida sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
5Arachnida sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
6Vektörlerin deri yapısı,
7Vektörlerin ağız parçaları ve tipleri
8Ara Sınav
9Vektörlerin sindirim sistemi ve üreme sisteminin morfolojik özellikleri
10Vektörlerin biyolojik dönemlerinin, ağız parçaları ve beslenme şekillerinin virus taşınmasında rolü
11Virusların taşınma mekanizmaları
12Taşınmada etkili olan faktörler
13Vektör patojen ilişkileri, Bitki patojeni virusların vektörler üzerindeki etkileri
14Arthropoda filumuna bağlı önemli vektör türlerin virus hastalıklarının epidemisi açısından önemi ve değerlendirilmesi
15Dönem ödevi ve rapor hazırlama, değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karsavuran, Y., Arthropod Vektörler, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Ege Üniv. Ziraat Fak., Bornova, İzmir, 46 s., 2010. Yardımcı Kitaplar: 1. Düzgüneş, Z., Virus hastalıklarının haşerelerle nakli. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, 3: 272-284, 1957. 2. Düzgüneş, Z., Bitki virüslerinin Arthropod’larla taşınması. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, 18 (3-4): 350-367, 1968. 3. Kısmalı, Ş., Bitki hastalıklarının taşınmasında böceklerin rolü. E.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 16 (3): 144-147, 1979. 4. Leach, J.G., Insect transmission of plant diseases. McGraw-Hill Book Company Inc., New York, 615 pp., 1940. 5. Maramorasch, K., Arthropod transmission of plant viruses. Ann. Rev. Ent., 8:369-414, 1963. 6. Toros, S., Bitki patojen virüsleri nakleden böcekler. A. Ü. Zir. Fak. Yay. no. 676, Derl.: 18, 36 s., 1978. 7. Toros, S., Yaprak bitleri ve bitki virüs hastalıkları ile ilişkileri. Peyzaj Mimarlığı Dern. Yay. No: 3, 14 s., 1981. 8. Yılmaz, M. A., Kansu, İ.A., Cüce Ağustos Böcekleri ile virüslerin taşınması ve savaş metotları. Ç. Ü. Zir. Fak. Yay. No. 86, Derl.: 7, 19 s., 1975.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz515
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)231
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
ÖÇ6         
ÖÇ7         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr