Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026062008Böcek HastalıklarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Böceklerde hastalık oluşturan organizmaların incelendiği bu derste farklı organizma gruplarına bağlı entomopatojen etmenlerin öğrenilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate Prof. Dr. Ferit TURANLI
Öğrenme Çıktıları
1Böceklerde hastalık oluşturan entomopatojenleri (bakteri, fungus, virüs, nematod ve protozoa) tanımlayabilme
2Entomopatojenlerin mikrobial savaşta kullanımlarının temel prensiplerinin kavranması
3Entomopatojenlerin ekolojik isteklerinin ve uygulama koşularının öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
-Entomopatojen funguslar ve hayat döngüleri, oluşturdukları belirtiler, etki şekilleri,- Bakterilerin ve hayat döngüleri, oluşturdukları belirtiler, etki şekilleri,-Protozoaların ve hayat döngüleri, oluşturdukları belirtiler, etki şekilleri,-Nematodlar ve hayat döngüleri, oluşturdukları belirtiler, etki şekilleri,-Virüsler ve hayat döngüleri, oluşturdukları belirtiler, etki şekilleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Entomopatojen funguslar ve sınıflandırılması
2Entomopatojen fungusların hayat döngüleri
3Entomopatojen fungusların oluşturdukları belirtiler, etki şekilleri
4Entomopatojen bakteriler ve sınıflandırılması
5Entomopatojen bakterilerin hayat döngüleri
6Entomopatojen bakterilerin oluşturdukları belirtiler, etki şekilleri
7Entomopatojen protozoalar, sınıflandırılması, hayat döngüleri, oluşturdukları belirtiler ve etki şekilleri
8Arasınav
9Entomopatojen nematodlar ve sınıflandırılması
10Entomopatojen nematodların hayat döngüleri
11Entomopatojen nematodların oluşturdukları belirtiler, etki şekilleri
12Entomopatojen virüsler ve sınıflandırılması
13Entomopatojen virüslerin hayat döngüleri oluşturdukları belirtiler, etki şekilleri
14Dönem Ödevi
15Proje sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Weiser, J. 1977. Atlas of Insect Disease. Academia Publishing House of Czechoslovak, Academy ofScience. 240p. 2.Tanada, Y. and H.K. Kaya, 1993. Insect Pathology. Academic Pres, Inc. Harcourt Brace Jovanovic, Publisher, San Diego.666 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz6318
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama12020
Proje Sunma11515
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)235
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr