Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026122004Bitki Virüslerini Tanılama YöntemleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bitki virüslerinin ve onların neden oldukları hastalıkların teşhis ve tanısında kullanılan yöntemleri tanımasını, belirtilen yöntemleri uygulamasını ve bu konudaki bir sorunun çözümü için testler yürütmesini ve rapor düzenlemesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semih ERKAN, Assoc. Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ
Öğrenme Çıktıları
1Konu ile ilgili çalışmalar düzenleyebilme ve sonuçları raporlayabilme
2Teşhis ve tanılama yöntemleri ile çalışabilme ve ekipmanları kullanabilme
3Bitkilerdeki virüsleri tanılama için kullanılan yöntemlerdeki ilkeleri
4Virüslerin kültür bitkileri ve test bitkilerinde oluşturduğu belirtileri
5Bitki örneklerindeki virüslerin teşhis ve tanılama yöntemlerini kullanabilme
6Farklı özellikleri dikkate alınarak bitki virüslerini ayırt edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
•Bitkilerde hastalıklara neden olan virüslerin genel özellikleri ve ekonomik önemleri,• Bitki virüslerini teşhis ve tanılamada yaygın olarak kullanılan yöntemler ve bunların kullanımındaki tarihsel gelişmeler ,•Bitki virüslerini teşhis ve tanısı için örnek alma ve testler için örnek hazırlama teknikleri,• Klasik ve gelişmiş virüs teşhis ve tanı yöntemleri ve uygulanmaları, •Tanı yöntemlerin duyarlılığını ve güvenirliliğini karşılaştırma, • Elde edilen sonuçları yorumlama ve rapor düzenleme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, bitki virolojisinin tarihçesi ve gelişimi Hull, 2004 : s. 1-9 Walkey, 1988 : s. 1-10
2Bitki virüslerinin isimlendirilmesi, sınıflandırılması, bileşimi ve yapısıHull, 2004 : s. 13-47 Walkey, 1988 : s. 11-45
3Bitkilerde virüslerin oluşturduğu görülebilir belirtiler ve dokusal değişmeler(inclusion bodies) Hull, 2004 : s. 47-67 Walkey, 1988 : s. 63-92
4Konukçu dizini ile bitki virüslerinin tanılanmasıHull, 2004 : s. 67-73 Matthews, 1993 :s.21-35
5Belirlenen indikatör (test) bitkilerinin mekanik inokulasyonuHull, 2004 : s. 533-546 Walkey, 1988 : s. 93-110
6Bitki virüslerini tanılamada taşınma ve yayılma yollarından yararlanmaHull, 2004 : s. 485-527 Walkey, 1988: s.158-198
7Örnekleme teknikleri ve virüs içeriğini ve konsantrasyonunu artırmak için örneklere uygulanan işlemlerMatthews, 1993:s.121-138
8Arasınav
9Arıtma ve arıtılmış virüs preparatlarının özelliklerinin saptanmasıHull, 2004 : s. 75-109 Walkey, 1988: s.111-122
10Serolojik yöntemlerle bitki virüslerinin tanılanması Hull, 2004 : s. 641-660 Walkey, 1988 : s.123-132
11Elektron mikroskobik çalışmalarHull, 2004 : s. 637-640 Matthews, 1993:s.178-193
12Bitki virüslerinin teşhis ve tanısında kullanılan nükleik asit temelli yöntemlerHull, 2004 : s. 661-673 Matthews, 1993 : s. 221-245
13Tanılama yöntemlerinin duyarlılık ve güvenirlilik açısından karşılaştırılmasıMatthews,1993:s. 310-325
14Bitki virüslerinin infeksiyon oluşturma yeteneklerini saptamaya yönelik deneylerHull, 2004 : s. 628-633 Walkey, 1988 : s. 102
15Dönem projesi sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hull, R., Matthew’s Plant Virology Fourth Edition, Elsevier Acad. Press, U.S.A., XVIII+1001 p., 2004. Matthews, R. E. F., Diagnosis of Plant Virus Diseases. CRC Pres, London, UK, 359 p., 1993. Walkey, D. G. A., Applied Plant Virology. William Heinemann Ltd., London, UK, XIV+ 328 p., 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz414
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Örnek Vaka İncelemesi6848
Rapor Hazırlama12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)208
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
ÖÇ6         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr