Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026132009Tohum PatolojisiSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; tohum patolojisinin temel prensiplerini kavramasını, tohum patojenlerinin tohumlardaki belirtilerini, tanılarında kullanılan laboratuvar yöntemlerini, bu patojenlerle mücadele yollarını öğrenmesini ve karşılaştıkları bir sorunun çözümünde bunlardan yararlanarak karar verebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semih ERKAN
Öğrenme Çıktıları
1Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya konulan yeni yöntem ve uygulamaları kullanabilme
2 Uygun yöntem ve teknikler kullanarak tohum patojenleri ile ilgili sorunların çözümü için tanı ve önlem yolları önerisi ortaya koyabilme
3Fitopatolojinin ilke ve kavramlarını tohum patolojisi için yorumlayabilme
4Tohum patolojisinin bitkiler ve insanlar için önemini ve yararını anlatabilme
5Konu ile ilgili çalışmalar düzenleme ve sağlanan sonuçları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tohum patolojisi’nin tanımı, ekonomik önemi ve tarihsel gelişimi,Tohum kaynaklı patojenlerin genel özellikleri, tohumlardaki simptomları ve tohumlarda bulundukları yerler,Tohum infeksiyonunun mekanizması,Tohumla taşınan patojenlerin bulaşma ve yayılma yolları,Tohum patojenlerinin tanılanması,Tohum patojenlerine karşı alınabilecek önlemler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tohum patolojisinin önemi ve tarihçesi, tohum kaynaklı ve tohumla taşınan patojenler ve tohumda neden oldukları değişiklikler
2Tohumun yapısı ve tohumlarda görülen zararlanmalar ve hastalıklar
3Önemli kültür bitkilerinde görülen tohum kaynaklı patojenler ve bitki türlerine göre dağılımları
4Tohum infeksiyonu yolları ve tohum infeksiyonu mekanizması
5Tohum infeksiyonunu etkileyen faktörler
6Patojenlerin tohumlarda canlı kalma süreleri ve bunu değiştiren faktörler
7Patojenlerin tohumla taşınması ve taşınma üzerinde etkili olan faktörler
8Ara Sınav
9Tohum kaynaklı fungusların tanısında kullanılan yöntemler
10Tohum kaynaklı bakterilerin tanısında kullanılan yöntemler
11Tohum kaynaklı virüslerin tanısında kullanılan yöntemler
12Tohum kaynaklı patojenlerin kontrolü (yasal önlemler, fiziksel yöntemler, mekanik uygulamalar, biyolojik kontrol)
13Tohum kaynaklı patojenlerin kontrolü (tohum uygulamaları, kullanılan formülasyon tipleri, yöntemler ve fungisitler)
14Tohum sağlık testleri
15Ödevlerin Sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Erkan, S., Tohum Patolojisi, Gözlem Ofis, 275 s., 1998. Yardımcı Kitaplar: - Agarwal, V.K., Sinclair, J.B., Principles of Seed Pathology Vols. I-II”, CRC Press, USA, 1998. - Albrechtsen, S.E., Testing Methods for Seed-Transmitted Viruses, CABI Publishing, U.Kingdom, XI+268 p., 2006. - Maude, R. B.,. Seedborne Diseases and Their Control, Principles and Practice. CAB International, Wallingford, UK. 280 p., 1996. - Neergard, P., Seed Pathology Vols. I-II, Mac Millan Press, 1024 p.,1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik6848
Rapor Sunma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)196
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr