Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026151998Bitkilerde Patolojik FizyolojiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin bitki hastalıklarının oluşumunda rol oynayan patojen silahları hakkında bilgi sahibi olmalarını, patojenlerin bitki fizyolojisinde yol açtığı önemli sapmaları öğrenmelerini, konukçu-patojen interaksiyonları konusunda derinleşmelerini, bitkilerin kendilerini patojenlere karşı nasıl savunduklarını anlamalarını ve böylelikle pratiğe yönelik düşünce ve eylem oluşturmalarını amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ersin ONOĞUR
Öğrenme Çıktıları
1Bu sayede bitkide duyarlılık ve dayanıklılık yollarının (pathways) nasıl oluştuğunu kavrayacaktır.
2Dayanıklılık sağlayan faktörler üzerinde bilgi sahibi olmak pestisit kullanımı sorunlarının azalmasına yardımcı olabilecektir. Öğrenci akademik yaşamında yapacağı araştırmalarda bu konuya eğilme ve derinleşme fırsatını bulacaktır.
3Ögrenci bu dersi alarak konukçu–patojen ilişkileri üzerinde bilgi sahibi olacaktır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste konuyla ilgili tarif ve açıklamalar yapıldıktan sonra hastalık oluşumunda rol oynayan patojen kaynaklı faktörler açıklanmaktadır. Dersin ikinci ana bölümünde duyarlı bitkilerde patolojik kökenli fizylojik sapmalar anlatılmaktadır. Son bölümde ise bitkilerde dayanıklılık sağlayan mekanizmalar ve dayanıklılığın uyarılması açıklanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, amaç ve kapsam, deyimler
2Genel bitki fizyolojisi ve anatomisi
3Dokuya penetrasyon, fiziksel güç
4Patojen enzimleri
5Patojen toksinleri
6Bitki permeabilitesinde sapma
7Bitkide su alımı ve iletiminin patolojisi
8Fotosentezde patolojik sapmalar
9Solunumda patolojik sapmalar
10Karbon naklinde sapmalar
11Azot metabolizmasında sapmalar
12Büyüme hormonlarında sapmalar
13Bitkilerde dayanıklılığın temelleri
14Bitkilerde morfolojik dayanıklılık
15Bitkilerde kimyasal dayanıklılık
16Dayanıklılığın uyarılması SAR-ISR
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R. Heitefuss and P.H. Williams (Ed.).Physiological Plant Pathology. Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.1976 Agrios, G., 2005. Plant pathology. Elsevier Academic Press, USA Keeton, W.T., Gould, J.L. 1999. (Çeviri Ed. Demirsoy, Türkan). Genel Biyoloji. Palme yayıncılık, Ankara, 1999. Onogur, E.,2008. Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz11010
Derse Katılım14342
Proje Sunma11010
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)230
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr