Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026162006Deneysel NematolojiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, Nematoloji laboratuarında bulunan ve bulunması gereken alet ve malzemenin kullanılması, bazı ortamların hazırlanması; nematodlu toprak ve bitki örneklerinin alınması, muhafazası ve analiz için hazırlanması; nematodların topraktan ve bitki örneklerinden elde edilmesi, geçici ve sürel preparatlarının yapılması; örneklerden ve preparattan tanılanmasını kavrayabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, bu dersin sonunda öğrenciler; Bitki Koruma Bölümünün diğer bazı temel ve uygulamalı derslerinde öğrendikleri bilgileri nasıl kullanacaklarını kavrayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI
Öğrenme Çıktıları
1Kültür bitkilerdeki zararlı nematodların tespitine yönelik olarak gerekli toprak ve bitki örneklerini almak için gerekli alet ve yöntemleri kullanabilme
2Bitki Korumadaki güncel ve ileri düzeydeki bilgi, ilke ve kavramları nematodların teşhisi için yorumlayabilme,
3Toprak veya bitki örneklerinden elde edilen nematodları preparatlarını yapabilme ve teşhis kriterlerine göre nematodları tür düzeyinde ayırt edebilme
4Araziden alınıp laboratuara getirilen örneklerden nematodların elde edilmesi amacına uygun yöntemleri seçebilme ve uygulayabilme
55. Uzmanlık alanındaki ileri kuramsal bilgileri kullanabilme, tarımsal üretim öncesinde veya sürecinde kültür bitkilerindeki zararlı nematodlar ile ilgili sorunların tespiti için karar verebilme, öneri ve rapor düzenleyebilme
6Konu ile ilgili proje/rapor/tez oluşturabilme ve bunları yayın halinde bilim dünyasına sunabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Nematoloji laboratuarında bulunan ve bulunması gereken alet ve malzemenin kullanılması, Bazı ortamların hazırlanması, Nematodlu toprak ve bitki örneklerinin alınması, muhafazası ve analiz için hazırlanması, Nematodların topraktan ve bitki örneklerinden elde edilmesi, Geçici ve sürel preparatların yapılması, Örneklerden ve preparattan tanılama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki Paraziti Nematodlar Hakkında Genel BilgilerTanışma, ders işleme ilkelerinin belirlenmesi ders içeriğinin paylaşılması
2Nematoloji Laboratuarlarında Kullanılan Alet ve Malzeme hakkında BilgilerÖğrencilerin sunumları ve Quiz
3Örnek Alma YöntemleriÖğrencilerin sunumları, Araziden örnek alınması
4Analiz YöntemleriÖğrencilerin sunumları, Laboratuar uygulamaları
5Analiz Yöntemleri Öğrencilerin sunumları, Laboratuar uygulamaları
6Öldürme ve Fikse Etme YöntemleriÖğrencilerin sunumları, Laboratuar uygulamaları
7Ara sınav
8Preparat Hazırlama YöntemleriÖğrencilerin sunumları, Laboratuar uygulamaları
9Üretme YöntemleriÖğrencilerin sunumları, Laboratuar uygulamaları
10Taksonomi ve Teşhis YöntemleriÖğrencilerin sunumları ve Quiz
11Deneme Kurma YöntemleriÖğrencilerin sunumları
12Populasyon Dinamiği ve Üründeki Potansiyel Zarar TespitiÖğrencilerin sunumları
13Ürün Kayıplarını Belirleme Yöntemleri Nematolojik Çalışmalar İçin Gerekli Deneme Tarlaları ve Sera DesenleriÖğrencilerin sunumları ve Quiz
14Nematolojik Deneme Verilerinin AnaliziÖğrencilerin sunumları
15Ödev Sunumu Ödevlerin tartışılması
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Barker, K.R., C.C. Carter & J.N. Sasser, An Advanced Treatise on Meloidogyne Vol II Methodology. North Carolina State University Graphics, 223 pp, 1985. - Coolen, A. & C. J. D’Herde, A Method for the Quantitative Extraction of Nematodes Plant Tissue. Ministry of Agriculture, Agricultural Research Administration, State Agricultural Research Centre, Ghent, 75 pp, 1972. - Coyne, D.L., J.M. Nicol & B. Claudius-Cole, Practical Plant Nematology: A Field and laboratory Guide. International Institute of Tropical Agriculture, Cotonou, Benin, 82 pp, 2007. - Gooris, J. & C. J. D’Herde, A Method for the Quantitative Extraction of Eggs and Second Juveniles of Meloidogyne spp. From Soil. Ministry of Agriculture, Agricultural Research Administration, State Agricultural Research Centre, Ghent,36 pp, 1972. - Mai, W. F. & P. G. Mullin, Plant Parasitic Nematodes, A Pictorial key To Genera. Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca & London, 277 pp, 1996. - Siddiqi, M. R., Tylenchida, Parasites of Plants and Insects. CAB International, Wallingford-Oxon / UK, 833 pp, 2000. - Yüksel, H., Bitki Paraziti Nematodların Topraktan ve Bitkilerden Elde Edilmeleri, Bunların Muhafaza ve Preparatlarının Yapılma Metodları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai Araştırma Enstitüsü Teknik Bülteni No:4, Ankara Üniversitesi Basımevi, 26 s, 1966.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz313
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Sunma7214
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)241
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
ÖÇ6         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr