Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026172006Pestisit ToksikolojisiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin toksikoloji ile ilgili temel kavramlar, akut, subkronik ve kronik toksisite hakkında bilgi sahibi olmalarını, toksisiteyi etkileyen faktörlerin neler olduğunu kavrayabilmelerini, toksisite testleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve pestisitlerin toksisite değerlerini yorumlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu, Prof. Dr. Necip Tosun
Öğrenme Çıktıları
1Akut, subkronik ve kronik toksisite çalışmaları hakkında bilgi sahibi olma,
2Konuyla ilgili rapor ya da proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme
3Pestisitlerin toksikolojik verilerini yorumlayabilme
4Toksikoloji ile ilgili temel ve özel kavramları bilme, konu ile ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilme,
5Toksikolojik çalışmalar ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
-Giriş: Tanımlar ve Amaç,-Zehir-zehirlenme, zehir olabilen maddeler,-Doz ve toksisiteyi etkileyen faktörler,-Akut, subkronik ve kronik toksisite testleri,-Pestisitlerin toksikolojik olarak sınıflandırılmaları,-NOEL-NOAEL, ADI-ARfD, GF, MRL-MCL ve PHI belirlenmesi,-Pestisitlerin hava, toprak ve sudaki davranışları,-Pestisitlerin çevredeki canlılar üzerine etkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş: Tanımlar ve Amaç
2Zehir-zehirlenme, zehir olabilen maddeler
3Doz ve toksisiteyi etkileyen faktörler
4Doz ve toksisiteyi etkileyen faktörler
5Akut toksisite testleri
6Akut toksisite testleri
7Pestisitlerin toksikolojik sınıflandırılması
8Ara Sınav
9Subkronik toksisite testleri
10Kronik toksisite testleri
11Kronik toksisite testleri
12NOEL-NOAEL, ADI-ARfD ve GF Belirlenmesi
13MRL-MCL ve PHI belirlenmesi
14Pestisitlerin hava, toprak ve sudaki davranışları
15Pestisitlerin çevredeki canlılar üzerine etkileri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Öncüer, C. ve E. Durmuşoğlu, 2008. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 28. - Mars, T. C. & B. Ballantyne, 2004. Pesticide Toxicology and International Regulation. John Wiley & Sons Ltd., England, 555 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz414
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma111
Proje Hazırlama12020
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)245
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr