Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026192007Böceklerde Beslenme FizyolojisiSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenciler tarafından besin, beslenme ve beslenme fizyolojisinin kavranması, besinin özelliklerine göre sınıflandırılması, böceklerde beslenme ile ilgili fizyolojik ve kimyasal aktivitelerin anlaşılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate Prof. Dr. Ferit TURANLI
Öğrenme Çıktıları
1Besin seçiminin ve beslenme davranışının böcekler için öneminin kavranması.
2Besin, beslenme ve beslenme fizyolojisini tanımlayabilme.
3Besinin görevlerinin bilinmesi.
4Besin özelliklerine göre böceklerin sınıflandırılması.
5Böceklerde besinin yeterlilik ölçülerinin bilinmesi.
6Böceklerdeki besin maddelerinin öneminin kavranması.
7Yapay böcek besinindeki besin elementlerinin seçilebilmesi.
8Böceklerde besinin gelişime etkisinin bilinmesi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Besini, beslenmeyi ve beslenme fizyolojisini tanımlama. - Beslenmenin görevleri. - Besin özelliklerine göre böceklerin sınıflandırma. - Böceklerde besin tercihleri ve beslenme davranışları. - Besinin yeterlilik ölçüleri. - Besinin gelişmeye etkisi. - Böceklerde önemli besin maddeleri ve sınıflandırılması. - Böcekler açısından önemli besin komponentleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Besinin, beslenmenin ve beslenme fizyolojisinin tanımlaması ve beslenme fizyolojisinin genel kavramlarının açıklanması.
2Beslenmenin görevleri ve besin özelliklerine göre böceklerin sınıflandırılması
3Böceklerde besin tercihi ve beslenme davranışı
4Besinin yeterlilik ölçüleri
5Besinin yeterlilik ölçüleri
6Böceklerde önemli besin maddeleri ve sınıflandırılmasıDüzanlatım
7Böcekler açısından önemli besin komponentleri: Aminoasitler veya proteinler
8Arasınav
9Böcekler açısından önemli besin komponentleri: Karbonhidratlar
10Böcekler açısından önemli besin komponentleri: Lipidler
11Böcekler açısından önemli besin komponentleri: Vitaminler
12Böcekler açısından önemli besin komponentleri: Mineraller, su ve diğer besin faktörleri
13Besinlerin fonksiyonları
14Dönem ödevi
15Proje Sunumu
16Final ,sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Billingsley, P.F., and M.J. Lehane, 1996. Structure and Ultrastructure of the Insect Midgut. Lehane , M.J. and P.F. Billingsley (Ed.), Biology of the Insect Midgut. Chapman & Hall, 2-6 Boundary Row, London. First Edition. p. 3-31. 2. Chapman, R.F., 1972. The Insects. Structure and Function. The English Universities Press Ltd. St. Paul’s House, Warwick Lane, London. p.38-83. 3. Chapman, R.F., 1985. Structure of the Digestive System. Kerkut, A.G. and L.I. Gilbert (Ed.), Comprehensive Insect Physiology, Biochemistry and Pharmacology. Regulation: Digestion, Nutrution and Excretion, Volume IV: p.165-205. 4. Day, M.F. and D.F. Waterhouse, 1953. Functions of the Alimentary System. Roeder, D. K. (Ed.), Insect Physiology. Chapman & Hall, 2-6 Boundary Row, London. p. 299-311. 5. Nation, J.L., 2002. Insect Physiology and Biochemistry. CRC Press LLC, Boca Raton, London. 485 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Tartışma7321
Makale Kritik Etme7428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)199
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
ÖÇ6         
ÖÇ7         
ÖÇ8         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr