Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026222008Kommünite EkolojisiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; agroekosistemde yer alan zararlıların, diğer kommünitelerle birlikte incelemesini, ekolojilerini ve ilişkilerini değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN
Öğrenme Çıktıları
1Konu ile ilgili makale, proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
2Kommünite ekolojisiyle ilgili bilgileri zararlılar ve bitki koruma açısından yorumlayabilme,
3Zararlılarla karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilmede kommunite özelliklerinden yararlanabilme ve çözüm üretebilme,
4Kommunitede bulunan zararlı populasyonunun diğer populasyonlarla arasındaki ilişkiyi kurabilme,
5Kommünite ekolojinin temel kuram ve kavramlarının tarımsal zararlıların yaşantısına uyarlanabilmesi,
6. Kommünitedeki türlerin populasyon özellikleriyle ilgili bilgileri tarımsal savaşta kullanabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Habitat analizleri, ekolojik ölçümler,Kommunitelerin isimlendirilmesi, tanımı ve doğası,- Kommunite analizleri,Kommunitelerde enerji ve madde değişimi,Kommunite stabilitesi ve yapısı,Kommunite yapısı üzerine rekabetin ve dağılımın etkisi,Kommunitede bolluk, nadirlik ve tür zenginliğinin modeli,Kommuniteler arasındaki benzerlik indeksleri,Kommunitelerin biyoçeşitlilik açısından değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kommunitenin ve kommunite ekolojinin tanımı, temel kuram ve kavramlar
2Habitat analizleri, ekolojik ölçümler
3Kommunitelerin isimlendirilmesi, tanımı ve doğası
4Kommunitelerin genel özellikleri
5Kommunite analizleri
6Kommunitelerde enerji ve madde değişimi
7Kommünitelerde besin zinciri
8Ara Sınav
9Kommunite stabilitesi ve yapısı
10Kommunite yapısı üzerine rekabetin ve dağılımın etkisi
11Kommunitede bolluk, nadirlik ve tür zenginliğinin modeli
12Kommuniteler arasındaki benzerlik indeksleri
13Kommunitelerin biyoçeşitlilik açısından değerlendirilmesi
14Kommunitelerin bitki koruma açısından değerlendirilmesi
15Dönem ödevi ve rapor hazırlama, değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Karsavuran, Y., Kommünite Ekolojisi, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Ege Üniv. Ziraat Fak., Bornova, İzmir, 78 s., 2010. Yardımcı Kitaplar: 1. Barbosa, P., Schultz, J. C., Insect Outbreaks, Academic Press, Inc., London, 578 pp., 1987. 2.Berkes, F., Kışlalıoğlu, M., Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi, İstanbul, 350 s., 1990. 3. Hazen, W. E., Readings in Population and Community Ecology, W. B. Saunders Company, Philadelphia,421 pp., 1970. 4. Kocataş, A., Ekoloji ve Çevre Biyolojisi (Beşinci baskı), Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir,564 s.,1999. 5. Odum, E. P., Barrett, G. W., Ekolojinin Temel İlkeleri (Çeviri editörü K. Işık), Palme Yayıncılık, Ankara, 598 s., 2008. 6. Şişli, M. N., Çevre Bilim Ekoloji, Yeni Fersa Matbaacılık, Ankara, 492 s., 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz515
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)216
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
ÖÇ6         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr