Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026262009Bitki Patojenlerinde Fungisit DayanıklılığıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, fungisitlere dayanıklılıkla ilgili bilgi sahibi olmalarını, patojenlerde dayanıklılığın ortaya çıkışı ve orijinini, dayanıklılık tiplerini ve mekanizmalarını kavrayabilmelerini, dayanıklılığa karşı alınabilecek önlemler ile ilgili stratejileri planlayıp uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Necip Tosun
Öğrenme Çıktıları
1 Bitki patojenlerinde fungisit dayanıklığı ile ilgili bilgileri kavrayabilme,
2Dayanıklılığının ortaya çıkışı ve orijini hakkında bilgi sahibi olma
3Fungisit dayanıklılığını önleyebilecek tavsiyelerde bulunabilme,
4Dayanıklılık tiplerini ve mekanizmalarını kavrayabilme
5Konuyla ilgili rapor ya da proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme
6Fungisitlere dayanıklılığın neden olacağı ekonomik kayıpları kavrayabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş ve genel bilgiler, Fungisitlere dayanıklılığın tanımı ve temel terimler, Fungisitlere dayanıklılığın oluşumu ve orijini, Dayanıklılık tipleri ve mekanizmaları, Risk değerlendirme,• Dayanıklılığın önlenmesine yönelik stratejiler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve genel bilgiler
2Fungisitlere dayanıklılığın tanımı ve temel terimler
3Fungisitlere dayanıklılığın oluşumu ve orijini
4Dayanıklılık tipleri ve mekanizmaları
5Etki mekanizmalarına göre fungisitlere dayanıklılık
6Etki mekanizmalarına göre fungisitlere dayanıklılık
7Etki mekanizmalarına göre fungisitlere dayanıklılık
8Ara sınav
9Patojenlere duyarlılık test metodları
10Fungisit dayanıklılığın izlenmesi
11Değerlerin hesaplanması ve yorumlanması
12Risk değerlendirmesi
13Risk değerlendirmesi
14Fungisitlere dayanıklılığın önlenmesine yönelik stratejiler
15Fungisitlere dayanıklılığın önlenmesinde yeni teknikler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ware, G. W. & D. M. Whitacre, 2003. The Pesticide Book. Meisterpro Information Resources, Willoughby, OH, 488 pp. Brent, K.J., 1995. Fungicide Resistance in Crop Pathogens: How can it be managed? GIFAB, Brussels, FRAC Monograf No:1, 48 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama14040
Rapor Sunma111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15555
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)205
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
ÖÇ6         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr