Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102026282011Bitki Viroid HastalıklarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; viroidlere yönelik genel bilgileri öğrenmesini, ülkemizde yetiştirilen önemli kültür bitkilerindeki viroid hastalıklarını tanımlamasını, bu hastalıkların teşhislerinde ve mücadelesinde kullanılan yöntemleri uygulamasını ve karşılaştıkları bir sorunun çözümünü sonuçlandırmayı ve raporlaştırmayı gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semih ERKAN, , Assoc. Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ
Öğrenme Çıktıları
1Viroidlerin genel özelliklerini ve bitkilerdeki viroid hastalıklarını tanımlama
2Bitkilerdeki viroid hastalıklarının belirtilerini konukçulara göre ayırt edebilme
3Bitkilerdeki viroid hastalıklarının enfeksiyon kaynaklarını, yayılma ve taşınma yollarını gösterebilme
4Konu ile ilgili ortak çalışmalar yürütebilme ve sonuçları raporlayabilme
5Bitkilerdeki viroid hastalıklarını teşhis edebilme, tanılama ve uygun mücadele yöntemlerini önerebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Viroidlere yönelik genel bilgiler • Bitkilerdeki viroid hastalıklarının coğrafik yayılışları, zarar durumları, belirtileri ve konukçuları • Bitkilerdeki viroid kökenli etmenlerin morfolojik özellikleri, yaşam çemberleri, yayılma ve taşınma yolları • Bitkilerdeki viroid hastalıkları ile mücadelede alınabilecek önlem yolları • Bitki viroid hastalıklarının teşhisi ve tanılanması için örnek almada, arazi ve laboratuar çalışmalarında ve rapor yazımında izlenecek aşamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitkilerde hastalık olgusu, temel kavramlar, ekonomik önemleri ve tarihçe
2Viroidlerin özellikleri (Moleküler yapı, konukçu dizini)
3Viroidlerin özellikleri (Simptomlar, taşınma yolları)
4Viroidlerin özellikleri (Hücrede lokalizasyon, bitkide yayılma)
5Viroidlerin özellikleri (Çoğalma)
6Viroidlerin sınıflandırılması
7Viroidlerin tanılanması (Simptomatoloji, biyolojik endeksleme)
8Ara Sınav
9Viroidlerin tanılanması (PAGE)
10Viroidlerin tanılanması (Molekuler Hibridizasyon ve PCR)
11Viroidlerin önlem yolları
12Sebzeler ve tarla bitkilerindeki viroid hastalıkları
13Asma ve turunçgillerdeki viroid hastalıkları
14Süs bitkileri, meyve ve orman ağaçlarındaki viroid hastalıkları
15Dönem projesi sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Önerilen kaynaklar: Agrios, G.N., 2005. Plant Pathology “Fifth Edition”. Elsevier Academic Press, Burlington, USA, XXV+922 p. Diener, T.O., 1979. Viroids and Viroid Diseases. John Wiley and Sons Inc., Canada, XVI+252 p. Erkan, S., 1986. Viroidler: Bitkilerde bilinen en küçük hastalık etmenleri. E.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 23 (1): 79-89. Hadidi, A., Flores, R., Randles, J.W. and Semancik, J.S., 2003. Viroids. Eds., CSIRO Publishing, Australia, XVI+370 p. Eiras, M., Daros, J.A., Flores, R. and Kitajima, E.W., 2006. Viróides e virusóides: relíquias do mundo de RNA. Fitopatologia Brasileira, 31:229-246. Tabler, M. and Tsagris, M., 2004. Viroids: Petite RNA pathogens with distinguished talents. Trends in Plant Science, 9 (7): 339-348.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz326
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14798
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)245
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr