Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103106252005Sanayide BiyomühendislikSeçmeli119
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Biyomühendislik uygulamaları konusunda farkındalık sağlama.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Gaye Öngen
Öğrenme Çıktıları
1Biyoprosese dayalı üretimlerde uluslararası hukugun önemini kavrama
2Uluslararası ve ulusal biyoteknoloji stratejileri hakkında farkındalık sağlama
3Türkiyenin biyoteknoloji konusunda önceliklerini anlama
4Türkiyede biyoprosese dayalı üretim yapabilmek için altyapı ve finansal destekler hakkında bilgi sahibi olma
5Biyogirişimcilik ve üretimler arasında ilişki kurabilme
6Biyokalatizörlerin üretimine ilişkin akış şemaları oluşturabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyoteknolojik proseslere üzerine geliştirilmiş sosyo-ekonomik stratejilerin incelenmesi, üretimin planlanması ve büyük çaplı üretimlerde üretim-alt akım, son ürün, son kullanıcı sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin mevcut örnekler üzerinden ele alınarak incelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders içeriği hakkında bilgi verme, ders işleyişi hakkında bilgi verme, tanışmatanışma
2Başlangıçtan günümüze Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji PolitikasıLiteratüre ve güncele dayalı araştırma yapma sunma interaktif tartışma
3Biyoteknolojide uluslararası rekabet stratejleriLiteratüre ve güncele dayalı araştırma yapma sunma interaktif tartışma
4Türkiye için biyoteknoloji stratejileriLiteratüre ve güncele dayalı araştırma yapma sunma interaktif tartışma
5Biyoteknolojde ulusal ve uluslararası hukukLiteratüre ve güncele dayalı araştırma yapma sunma interaktif tartışma
6Türkiyede byoteknolojinin durumuLiteratüre ve güncele dayalı araştırma yapma sunma interaktif tartışma
7Dünyada ve ülkemizde teknoloji geliştirme merkezleri (teknoparklar) Araştırma – Geliştirme yardımları Fiinansal sorunların çözümünde risk sermayesiLiteratüre ve güncele dayalı araştırma yapma sunma interaktif tartışma
8Arasınav
9Biyoteknolojik üretimlerde temel kavramlarİnteraktif tartışma
10Biyoteknolojik üretimlerde biyokatalizörlerin rolüLiteratüre ve güncele dayalı araştırma yapma sunma interaktif tartışma
11Mikroorganizma , kullanılarak öncelikli sahalarda yer alan ürünler için üretim akışları oluşturmakLiteratüre ve güncele dayalı araştırma yapma sunma interaktif tartışma
12Bitki doku kullanılarak öncelikli sahalarda yer alan ürünler için üretim akışları oluşturmakLiteratüre ve güncele dayalı araştırma yapma sunma interaktif tartışma
13Hayvan doku kültürü kullanılarak öncelikli sahalarda yer alan ürünler için üretim akışları oluşturmakLiteratüre ve güncele dayalı araştırma yapma sunma interaktif tartışma
14Mikroorganizma, bitki doku ve hayvan doku kültürü teknikleri kullanılarak öncelikli sahalarda yer alan ürünler için üretim akışları arasındaki farklılıklar İnteraktif tartışma
15Biyogirişimcilik ile üretimler arasındaki ilişkiyi geliştirmekLiteratüre ve güncele dayalı araştırma yapma sunma interaktif tartışma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doran, P.M. (2007) Bioprocess Engineering Principles,The Netherlands, Elsevier
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Sunma224
Bireysel Çalışma1411154
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12828
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13838
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)270
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15555555555555
ÖÇ25555555555555
ÖÇ35555555555555
ÖÇ45555555555555
ÖÇ55555555555555
ÖÇ65555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr