Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103106102011Genetik Mühendisliği ve Mikrobiyal MühendislikSeçmeli129
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencileri genetik mühendisliği ve mikrobiyal mühendislik hakkında bilgilendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Rengin ELTEM
Öğrenme Çıktıları
1Terapötik ajanlar olarak nukleik asitlerin kulanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
2İleri düzeyde genetik mühendisliği ve mikrobiyal mühendislik kavramlarının öğrenilmesi
3Terapötik ajanlar olarak memeli proteinlerinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
4Terapötik ajanlar olarak enzimlerin kulanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Moleküler biyoteknoloji, prokaryotlarda gen ekspresyonu, terapötik ajanlar olarak ilaçlar, terapötik ajanlar olarak enzimler, terapötik ajanlar olarak nukleik asitler, rekombinant organizmalar tarafından üretilen antibiyotikler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Rekombinant DNA Teknolojisi. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji. Moleküler biyoteknolojinin ticarileştirilmesi
2Moleküler biyoteknolojide biyolojik sistemler: Genetik mühendisliğinde kullanılan ideal konukçular.
3Prokaryotik ve eukaryotik organizmalarda sekresyon yol izleri.
4Prokaryotlardaki gen ekspresyonunun manipulasyonu: Ökaryotlar ve prokaryotlardaki promotorlar. Güçlü ve regüle edilebilen promotorlardan gen ekspresyonu
5Füzyon proteinleri. Protein stabilitesinin arttırılması. Oksijen sınırlamasının üstesinden gelinmesi.
6Sekresyonun arttırılması (L-formu bakteriler). Metabolik yük.
7Terapötik ajanlar olarak ilaçlar (memeli proteinleri): İnsan interferonları. İnsan insülini
8Arasınav
9Terapötik ajanlar olarak ilaçlar (memeli proteinleri): İnsan büyüme hormonu Tümör nekrozis faktör
10Terapötik ajanlar olarak enzimler: Alginat liyaz, fenilalanin amonyak liyaz
11Terapötik ajanlar olarak nukleik asitler: Antisense RNA, antisense oligonukleotidler, ribozimler, RNA interferans
12Rekombinant mikroorganizmalardan ticari ürünlerin sentezi: Rekombinant enzimlerin ticari üretimi.
13Rekombinant mikroorganizmalar tarafından üretilen antibiyotikler
14Proje sunumu
15Proje sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tortora, G. J., Funke, B. R., Case, C. L., “Microbiology an Introduction”, Tenth Ed.,Pearson Education, (2010). 2.Schaechter, M. “Encyclopedia of Microbiology” Third Ed., Elsevier, (2009). 3.Okafor, N. “Modern Industrial Microbiology and Biotechnology”, Science Publishers, (2007). 4.Madigan, M. T. Martinko, J. M., Parker, J., “Brock Biology of Microorganisms”, Pearson Education, (2006). 5.Glick, B.R. and Pasternak, J.J., (2003). Molecular Biotechnology: Principles& Applications of Recombinant DNA, 3rd Ed. The Book Place. 6.Glazer, A.N., and Nikaido, H., Microbial Biotechnology: Fundamentals of Applied Microbiology, W.H.Freeman and Company, New York, 662 p, 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama13535
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13939
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Okuma148112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)270
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15555555555555
ÖÇ25555555555555
ÖÇ35555555555555
ÖÇ45555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr