Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103106052014İleri Arıtma TeknikleriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Konvansiyonel arıtma sistemlerine alternaif olarak üçüncül arıtma olarak tanımlanabilen proseslerin temel esaslarının ve kullanımın öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nuri Azbar
Öğrenme Çıktıları
1İleri arıtmada kullanılan biyoreaktörlerin tasarımının ve kullanımın öğrenilmesi
2Sanayiden kaynaklı atıkların rehabilitasyonu ve biyolojik yollarla yüksek kalitede deşarj suyu teminin yapılması
3İleri arıtma kavramını ve yaklaşımının öğrenilmesi
4Membran proseslerin temel esasalrı ve remediasyon çalışmalarında kullanımın öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Temel mikrobiyoloji bilgisi sahibi olmak, biyoreaktör ve birim işlemler konusunda ders almış olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İleri atıksu arıtımında kullanılan teknolojilerin genel tanıtımı, ileri arıtmada kullanılan biyoreaktör konfigurasyonları, membran biyoreaktörler, ileri artıma yöntemleri ile azot giderimi (nitrifikasyon, denitrifikasyon), ileri arıtma yöntemleri ile fosfor giderimi, anaerobik biyoproseslerde azot giderimi, biyokütle idaresi için ileri alt akım işlemleri, yüksek kaliteli deşarjlar için membran yaklaşımları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İleri atıksu arıtımı ve kullanılan teknolojilerin genel tanıtım
2İleri arıtmada başvurulan biyoreaktör konfigurasyonları ve çalışma prensipleri
3İleri arıtmada başvurulan biyoreaktör konfigurasyonları ve çalışma prensipleri
4Azot gideriminde Nitrifikasyon prosesinin temel esasları ve biyoreaktör tasarımı
5Azot gideriminde Denitrifikasyon prosesinin temel esasları ve biyoreaktör tasarımı
6Örnek tasarımRehberli problem çözümü
7Ara sınav
8Biyolojik yolarlar fosfor giderimi temel esasları
9Fosfor gideriminde kullanılan biyoreaktörlerin tasarımı
10Azot-fosfor gideriminde kullanılan fiziko-kimyasal prosesler
11Azot-fosfor gideriminde kullanılan fiziko-kimyasal proseslerRehberli çözüm
12Mebran biyoreaktörler
13İleri arıtma uygulamalarında kullanılan diğer membran prosesler
14İleri arıtma uygulamalarında ortaya çıkan kimyasal ve biyokütlenin idaresi ve bertarafı
15İleri arıtma uygulamalarında ortaya çıkan kimyasal ve biyokütlenin idaresi ve bertarafıRehberli çözüm
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse, Metcalf&Eddy Inc., 3rd Edition, (Revised by George Tchobanoglous, Franklin L. Burton),1991. - Biological Process Design for Wastewater, Prentice-Hall Inc., (Larry D. Benefield, Clifford W. Randall) 1980. - SCI kapsamında güncel bilimsel makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Problem Çözümü51680
Proje Tasarımı /Yönetimi15656
Bireysel Çalışma520100
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15555555555555
ÖÇ25555555555555
ÖÇ35555555555555
ÖÇ45555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr