Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103106082014Bitkilerde Simbiyotik İlişkilerSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere bitkilerde simbiyotik ilişkiler ve uygulama alanları hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Rengin ELTEM, Prof.Dr. Aynur GÜREL
Öğrenme Çıktıları
1Bitkilerin biyotik ve abiyotik çevre koşullarına olan tepkilerinin farkına varılması.
2Simbiyozisin ekolojik değeri ve çevre problemlerinin çözümü açısından öneminin kavranması
3Bitkilerde simbiyotik ilişkilerin öneminin ve uygulama alanlarının kavranması.
4Endofitik funguslar , endofit-bitki etkileşimleri ve endofitik topluluğun toprak biyolojisinde oynadığı rolün anlaşılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sağlıklı bitkilerde çevre koşullarının etkileri, bitkilerin abiyotik ve biyotik etkilere yanıtı, konukçu bitkilerde patojenlerin neden olduğu fizyolojik değişiklikler, bitki fungus ilişkileri, mutualizm ve simbiyozlar: mikorizal ve endofitik simbiyozlar, bitki bakteri ilişkileri, Rhizobium bakterileri ile Leguminoceae familyası bitkileri arasındaki simbiyoz, hastalıklara dayanıklılık açısından bitki ıslahı, bitki doku kültürü teknikleri kullanılarak hastalıklara dayanıklılığın incelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlıklı bitkilerde çevre koşullarının etkileri,
2Bitkilerin abiyotik ve biyotik etkilere yanıtı
3Konukçu bitkilerde patojenlerin neden olduğu fizyolojik değişiklikler
4Bitki fungus ilişkileri
5Mutualizm ve simbiyozlar
6Mikorizal simbiyozlar
7Simbiyozis ile ilgili son gelişmeler ve çalışmalar
8Arasınav
9Endofitik simbiyozlar
10Bitki-bakteri ilişkileri
11Rhizobium bakterileri ile Leguminoceae familyası bitkileri arasındaki simbiyoz
12Hastalıklara dayanıklılık açısından bitki ıslahı
13Bitki doku kültürü teknikleri kullanılarak hastalıklara dayanıklılığın incelenmesi
14Bitkilerde simbiyotik ilişkiler konusunda son gelişmeler ve ilerlemeler.
15Proje sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Declerck, S., Strullu, G.,D., Fortin, A. (2005). In vitro culture of mycorrhizas. Springer Verlag, Heidelberg, Germany. 2.Sneh, B., Jabaji-Hare, S., Neate, S., Dijst, G., (1996). Rhizoctonia Species: Taxonomy, Molecular Biology, Ecology, Pathology and Disease Control. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 3.Isaac, S., (1992). Fungal-Plant Interactions. Chapman & Hall, London.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama14545
Proje Sunma14343
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15555555555555
ÖÇ25555555555555
ÖÇ35555555555555
ÖÇ45555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr