Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103106142014Sitotoksisite ve Biyouyumluluk TestleriSeçmeli1210
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersi alan öğrencilerin sitotoksisite ve biyouyumluluk konularında bilgilendirilmeleri.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Sultan GÜLÇE İZ
Öğrenme Çıktıları
1Biyouyumluluk kavramının oluşması
2Öğrencilerin in vitro yöntemlerle sitotoksisite ölçümlerinin önemini kavramaları
3Biyomateryal-hücre etkileşimi konularının kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Biyomühendislik, temel biyoloji, sağlık bilimleri veya biyoteknoloji alanında YL derecesine sahip olmak. Doku ve hücre kültürü hazırlanması, hücre kültürü teknolojisi, immunoloji ve biyoreaktörler konularında temel bilgiler ile donanımlı olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Konular: 1. Genel tanım ve temel prensipler 2. Sitotoksisite 3. Mutajenite 4. Alerji ve otoimmunite (Lokal lenf düğümleri ve popliteal lenf düğümleri) 5. Sensitizasyon 6. Biyomateryallerin biyouyumluluklarının incelenmesi 7. Kanserde sitotoksisite 8. Farmakolojide kullanım alanları 9. Kozmetik üretiminde kullanım alanları 10. Yönetmelikler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel tanım ve temel prensiplerDers anlatımı
2TutunmaDers anlatımı
3SitotoksisiteDers anlatımı
4GenotoksisiteDers anlatımı
5SensitizasyonDers anlatımı
6Alerji, otoimmunite (Lokal lenf düğümleri ve popliteal lenf düğümleri) ve irritasyonUygulama
7HemokompatibiliteUygulama
8Ara sınav
9Akümülasyon, penetrasyonDers anlatımı
10Son makalelerden derlemeUygulama
11YönetmeliklerDers anlatımı
12Kanserde sitotoksisiteDers anlatımı
13Farmakolojide kullanım alanlarıDers anlatımı
14Kozmetik üretiminde Ders anlatımı
15Biyomateryallerin biyouyumluluklarının incelenmesiDers anlatımı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Culture of Animal Cells: A manual of Basic Techniques, by Freshney, I.A., 2005, Wiley-Liss, Inc., New York. 2. Handbook of Industrial Cell Culture: Mammalian, Microbial, and Plant Cells (Hardcover) by Victor A. Vinci (Editor), Sarad R. Parekh (Editor), 2003, Humana Press Inc. 3. Son gelişmeleri izlemek üzere konu ile ilgili dergiler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım11333
Laboratuvar339
Proje Hazırlama13636
Proje Sunma14040
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14545
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15151
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)300
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15555555555555
ÖÇ25555555555555
ÖÇ35555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr