Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103106162014Mikroalglerden Elde Edilen KimyasallarSeçmeli1210
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Mikroalglerden elde edilen ticari kimyasalları ve bu kimyasalları üretmek için gerekli üretim koşullarını öğrenmeleridir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Meltem CONK DALAY
Öğrenme Çıktıları
1Mikroalglerrden elde edilen kimyasalların kullanım alanları ve sanayisi ile ilgili bilgi sahibi olmak
2Pigment kökenli kimyasalları ve bu kimyasalları üretmek için mikroalg kültürlerine uygulanan stres koşullarını öğrenmek
3Mikroalglerde bulunan kimyasalların ölçüm yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak
4Mikroalglerden elde edilen kimyasalları öğrenmek
5Mikroalglerin protein ve karbonhidrat ve polisakkarit ve yağ amaçlı üretimi ve bu üretim için tercih edilen türleri öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında öğrencilere; Mikroalglerden elde edilen kimyasallar, üretim ve ölçüm yöntemleri ve ticari boyutu ile ilgili bilgi vermek amaçlanmıştır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Haematococcus ve astaksantin üretimi.
2Astaksantin ölçüm yöntemleri ve Astaksantin miktarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi
3Dunaliella ve beta-karoten üretimi.
4beta-karoten ölçüm yöntemleri ve beta-karoten miktarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi
5Botryococcus ve yağ üretimi
6Yağ miktarı ölçüm yöntemleri ve yağ miktarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi
7Akuakültür amaçlı üretilen türler ve içerikleri
8Ara Sınav
9Mikroalgal polisakkaritler, kullanım alanları ve Porphyridiumdan polisakkarit eldesi
10Polisakkarit miktarı ölçüm yöntemleri ve Polisakkarit miktarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi
11Mikroalglerin kompozisyonuna etki eden faktörler
12Kimyasal üretim amaçlı uygun türlerin seçimi
13Mikroalgal kimyasalların üretimi için yapılan genetik uygulamalar
14Öğrencilerin ödev sunumları
15Öğrencilerin ödev sunumları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Zivi Cohen Chemicals from Microalgae Taylor and Francis Ltd.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Proje Hazırlama24794
Proje Sunma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16262
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)300
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15555555555555
ÖÇ25555555555555
ÖÇ35555555555555
ÖÇ45555555555555
ÖÇ55555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr