Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103106242014Biyolojik Sistemlerin Kinetiği ve Matematiksel AnalizleriSeçmeli1210
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Öğrencilere fermantasyon proseslerinin kinetik mekanizmalarının ortaya konması ve matematiksel modellerinin manipulasyonu hakkında teorik kavramları aktarmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Murat ELİBOL
Öğrenme Çıktıları
1Fermantasyon sistemlerini matematiksel olarak tanımlama
2Mikrobiyal istemlerde hız bağıntılarını ortaya koyabilme
3Mikrobiyal sistemleri modelleme
4Model eşitlikleri diğer sistemlere uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Matematiksel modeller, materyal balansı, hız eşitliklerinin çıkarılması, model eşitliklerin çözülmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Matematiksel modeller: Yapısal ve yapısal olmayan modeller
2Materyal balansı
3Hız eşitliklerinin çıkarılıması
4Büyüme kinetiği: Monod büyüme kinetiği, yaşamsal metabolizma
5Büyüme kinetiği:Diğer kinetic büyüme modelleri
6Kesikli proses için büyüme evreleri, yapısal olmayan kesikli büyüme kinetiği, filementli organizmlara için büyüme kinetiği
7Yapısal kinetic modeler: Kompartman modelleri, metabolik modeller
8Arasınav
9Optimum proses olarak hücre büyümeyi modelleme
10Ürün oluşum kinetiği
11Yapısal olmayan ürün oluşum kinetiği
12Moleküler mekanizmaya dayalı kinetik modeller
13Filamentli organizmalarda ürün oluşum kinetiği
14Mikrobiyal büyüme ve ürün oluşumu için ayrık kinetik modeller
15Termal ölüm kinetiği ve oksijen transfer mekanizmaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Fermentation Kinetics and Modelling, C.G. Sinclair and B.Kristiansen Ed. byJohn. D. Bu’Lock, Open University Press.1993 2-Biochemical Engineering Fundementals, J.Bailey and D. Ollis.1997 3-Biyoreaksiyon Mühendisliği, Mustafa Türker.2005 4-Bioprocess Engineering Principles, P.M. Doran, Academic Press.2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama12222
Bireysel Çalışma14684
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma51470
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14141
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15151
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)300
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15555555555555
ÖÇ25555555555555
ÖÇ35555555555555
ÖÇ45555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr