Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103106382014İmmünoterapötiklerin Geliştirilmesi ve Üretimi Seçmeli129
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste immünoterapötiklerin geliştirilmesi ve üretimi hakkında kapsamlı bilgi verilerek gelecekteki çalışma fırsatlarının vurgulanması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ayşe Nalbantsoy
Öğrenme Çıktıları
1İmmünoterapötikler ile ilgili kavramlar konusunda bilgilenme ve fikir üretebilme
2İmmünoterapötiklerin geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili tekniklerin önemi ve uygulama alanları konusunda bilgilenme
3İmmünoterapötiklerin ticari uygulamalarıyla ilgili yeni yaklaşımlara ilgi duyma, fikir üretebilme ve uygulayabilme
4İmmünoterapötiklerin geliştirilmesi ve üretimi hakkında bilimsel yayınları takip edebilme ve anlama ve değerlendirebilme
5Tez hazırlama, araştırma projesi hazırlama gibi konularda bilgi kazanma ve immünoterapötik ürünlerin analiz sonuçlarını değerlendirebilme
6Bilimsel metotlarla immünoterapötikler hakkında elde edilen verileri kullanarak bilgi ve teorileri geliştirebilmek,
7Gelecekte immünoterapötik ilaç geliştirilmesine yönelik fikir üretebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarihçe, immünoterapötiklere giriş, temel terimler, immünoterapötik ilaçlar ve ticari potansiyeli, immünoterapötik ilaçların geliştirilmesi ve üretim teknikleri, immünoterapötikleri büyük hacimde üretimi ve ticarileştirilmesi, imünoterapötiklerin geleceği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarihsel gelişimi, immünoterapötiklere giriş, temel terimler-
2İmmünolojik ve immunokimyasal teknikler-
3İmmunoterapötik ilaçlar ve ticari potansiyeliÖrnek ilaç modellerinin incelenmesi
4İmmünoterapötiklerin kullanım alanlarıÖrnek ilaç modellerinin incelenmesi
5İmmunoterapötik ajanların geliştirilme süreciÖrnek ilaç modellerinin incelenmesi
6İmmünterpötiklerin geliştirilme stratejileriÖrnek ilaç modellerinin incelenmesi
7İmmunoterapötiklerin ticarileştirilmesiÖrnek ilaç modellerinin incelenmesi
8Ara sınav
9Üretim tekniklerinin temel prensipleriÖrnek ilaç modellerinin incelenmesi
10Laboratuvar ölçekli üretimÖrnek ilaç modellerinin incelenmesi
11Büyük ölçekte üretim IÖrnek ilaç modellerinin incelenmesi
12Büyük ölçekte üretim IIÖrnek ilaç modellerinin incelenmesi
13Üretim sonrası işlemlerÖrnek ilaç modellerinin incelenmesi
14İmmunoterapötiklerin geleceği
15Yeni immünoterapötik ürün tasarımı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Casale, T., B., Stokes, J. R. 2010. Future Forms of İmmunotherapy, J. Allergy Clin. Immunol. 127(1), 8-15 Gao, J., Bernatchez, C., Sharma, P., Radvanyi, L., G., Hwu, P. 2013. Advances in the Developments of Cancer Immunoterapies, Cell Press, 34 (2), 90-98. Gomase V, Dwivedi S. 2010. Immunobiotechnology, Targets of Life. VDM Verlag, Dr. Müller, Germany. Janeway CA, Travers P, Hunt S, Walport M 1997. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. Garland Publishing Inc., New York, USA. Kuby, 2007. In: Kindt TJ, Goldsby RA, Osborne BA, Kuby J (Eds.), Immunology. Sixth ed. W.H. Freeman and Company, New York. Levy, A., Chargari, C., Cheminant, M., simon, N., Bourgier, C., Deutsch, E. 2013. Radiation Therapy and immunotherapy: implications for combined cancer treatment, critical reviews in oncology/hematology, 85(13), 278-287 Mesenchymal Stem Cells: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology) (Hardcover) by Darwin J. Prockop (Editor), Donald G. Phinney (Editor), Bruce A. Bunnell (Editor), 2008, Humana Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Uygulama/Pratik14456
Tartışma14456
Soru-Yanıt14456
Beyin Fırtınası10330
Proje Sunma12020
Seminer12448
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)270
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ13 54 555435  
ÖÇ2 54 3    4 44
ÖÇ34 5 43 5 45 5
ÖÇ45 443 5 4 4  
ÖÇ5 5  5 43  3  
ÖÇ65 45 4 53 4 4
ÖÇ7  5   4  4 35
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr