Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104026221998Ötrofikasyon-HiperötrofikasyonSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ötrofikasyon ve hiperötrofikasyon hakkında detaylı bilgiler vererek, ötrofikasyonun sucul ekosistemler üzerine olan etkilerini belirlemektir. Bu dersin hedefi ise sucul yaşam ile ötrofikasyon arasındaki ilişkileri tanımlamak ve özellikle deniz ortamlarındaki ötrofikasyon ve hiperötrofikasyonun kaynaklarını, izlenmesini ve korunma yöntemlerini daha iyi anlayabilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Department Lecturers
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, Ötrofikasyon ve hiperötrofikasyonun tanımı, Dünya denizlerinde ötrofikasyonun kaynakları, Denizel ortamda besleyici element yükleri, Günümüzde Akdeniz deki besleyici element yükleri, Karasal kaynaklı besleyici element yüklerinin son yıllardaki değişimleri, Denizlerde atmosferik azot taşınımı ve depolanması, besleyici element konsantrasyonlarının zamana bağlı değişimleri, Akdeniz de besleyici elementlerin dağılımları, Açık denizlerdeki besleyici element konsantrasyonları, Dünya denizlerindeki klorofil dağılımları, Dünya denizlerindeki çözünmüş gaz konsantrasyonları, ötrofikasyon ve hiperötrofikasyonun dünya denizlerindeki çevresel ortam parametreleri üzerine olan etkileri, son yıllarda denizlerde gözlenen ötrofikasyon ve hiperötrofikasyon olayları, ötrofikasyon olayının dünya denizlerinde zamana bağlı değişimleri, kıyısal sular ve denizlerde ötrofikasyonun uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi, Avrupa denizlerinde klorofilin uydularla izlenmesi, ötrofikasyon ve hiperötrofikasyonun deniz organizmaları ve halk sağlığı üzerine olan etkileri, ötrofikasyon ve hiperötrofikasyonun önlenmesi için gerekli öneri ve düzenlemeler konusu da bilgiler verilmektedir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nixon, S. W. 1995. Coastal marine eutrophication: A definition, social causes and future concerns. Ophelia, 41: 199–219. Rydberg, L., Edler, L., Floderus, S. & Granéli, W. 1990. Interactions between supply of nutrients, primary production, sedimentation and oxygen consumption in SE Kattegat. Ambio, 19: 134–141. UNEP/FAO/WHO (1996). Assessment of the state of eutrophication in the Mediterranean Sea. MAP Technical Reports Series, No. 106. UNEP, Athens, 211 pp. UNEP/WHO (1999). Identification of priority pollution hot spots and sensitive areas in the Mediterranean. MAP Technical Reports Series No. 124, UNEP, Athens, 90 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr