Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104026031998Derin Deniz Balıklarının Yapısal ÖzellikleriSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere derin deniz balıklarının morfolojik, anatomik ve fizyolojik özelliklerini tanıtarak, diğer balıklardan kendilerini ayıran bu özellikleri hakkında bilgi ve yorum yapabilmeyi sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Murat KAYA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derin deniz sistemine giriş, derin deniz balıklarının morfolojisi, anatomisi ve fizyolojisi hakkında yapılan çalışmaların tarihçesi, derin deniz balıklarının genel morfolojik, anatomik ve fizyolojik özellikleri, Türkiye denizlerinde dağılım gösteren derin deniz balığı türleri, bunların morfolojik, anatomik ve fizyolojik özellikleri verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Marshall, N.B., 1971. Explorations in the life of fishes. Oxford University pres, 204 p. Harder, W., 1975. Anatomy of fishes. 2 parts, E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchandlung (Nagele u. Obermiller), Stutgart. Marshall, N. B. 1979. Developments in Deep Sea Biology. Dorset, Blandford. Demir, N., 2006. İhtiyoloji, III. Baskı, Nobel yayınları, 423 s., Ankara. Yardımcı Kitaplar : Anonim, 2004. The Mediterranean deep-sea ecosystems (An overview of their diversity, structure, functioning and anthropogenic impacts, with a proposal for their conservation). IUCN – The World Conservation Union, 64 p. http://www.fishbase.org/search.php
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr