Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104026041998Kıyı Bölgesi EkolojisiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin Kıyı Bölgesi Ekolojisinin genel bilgisi dahilinde, Ekolojik etkenler ile günümüzde karşılaşılan çevresel sorunların kıyılara olan etkilerini kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Fevzi KIRKIM
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kıyı Bölgesi Ekolojisinin kapsamı içerisinde diğer bilim dalları ile olan ilişkisi , Kıta sahanlığı ve karasularının sınırları ve saptanması , Kıyı bölgesi kaynakları ile kullanım talepleri ilişkisi , kıyı bölgesi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve ekolojisinin genel özellikleri ve yapısının tanımlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Kocataş, A.,1992. Ekoloji ve Çevre biyolojisi Ders Kitabı No:20, 597 s. Yardımcı Kitaplar: Ünsal, S., Kıyı Bölgesi Kullanımı ve Yönetimi Bütünlüğü Ders Notları ,1-34s. Odum, E.P., Ekolojinin Temel İlkeleri. Palme yayınları No:469, 598 s. Clark, J.R., 1996. Coastal Zone Management Handbook, Lewis Publishers, 694 p. Özhan ,E., 1998. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Kon. Bil. Kitabı , 22-25 Eylül 1998, O.D.T.Ü. Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr