Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104026051998Türkiye Deniz Sifonoforları ve BiyolojileriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin sifonoforların genel yapısal özellikleri ile biyolojisi ve ecolojik önemi hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Süleyman.MAVİLİ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sifonoforların yapısal özellikleri, dağılım şekilleri, biyolojik özellikleri, diğer organizmalarla ilişkisi, ekolojik önemi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Mackie, G. O., Pugh, P. R. and Purcell, J. E., 1987. Siphonophore Biology. Academic Press Inc. Önerilen Kaynaklar: Mavili, S., 1993. Ege Denizi sifonoforlarının (Siphonophora, Hydrozoa, Cnidaria) sistematiği ve ekolojisi üzerinde araştırmalar. Dokuz Eylül Üniversitesi, Doktora Tezi, İzmir. Trégouboff, G., Rose, M. 1978. Manuel de planctonologie mediterraneenne, 1, 2. Centre Nat. Res. Scient., Paris.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr