Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104026072002İçsularda Balık Populasyonu AnalizleriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, Balık populasyonunun yapısı ve dinamiği kavramlarını, örnekleme yöntemlerini ve planlamayı, örneklerden veri almayı, veri düzenlemeyi ve değerlendirmeyi öğrenmesini, Taksonomik, bolluk, büyüme, üreme, beslenme analizlerini yapabilmesini, balıklarda stok büyüklüğünü belirlemeyebilmesini ve elde ettiği bütün sonuçları karşılaştırabilmeyi öğrenmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Hasan M. SARI
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Populasyon ve dinamiği kavramı; Sucul habitat tiplerine göre örnekleme planlaması, Pasif ve aktif avcılık teknikleri ile çalışma amacına göre örnek tespiti; Balıkların arazide ve laboratuarda incelenmesi veri alınması; Verilerin düzenlenmesi, analizlerde kullanılacak istatistiksel metotların seçimi; Taksonomik, bolluk, dağılım, boy, ağırlık ve boy-ağırlık ilişkisi analizler; Boy ve ağırlıkla ilgili indeksler; Büyüme modelleri; Eşeysel olgunluk derecesinin ve üreme periyodunun belirlenmesi; Fekondite analizleri; Stoğa katılımın belirlenmesi; Beslenme tipleri ve analizleri; İşaretleme ve markalama teknikleri; Stok büyüklüğü belirleme metotları; Ölüm oranlarının belirlenmesi; Parametrik verilerin karşılaştırılması; Non-parametrik verilerin karşılaştırılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Murphy B.R., Willis, D.V. (1996). Fisheries Techniques, American Fisheries Society. Bethesda, Maryland. Ricker, W.E. (1975). Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Population., Bull. Fish. Res. Board Can. 191. Krebs, C.J. (1989). Ecological Methodology. Harper Collins Publishers, New York. Yardımcı Kitaplar: Avşar, D. (2005). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Kitabevi, Adana. Erkoyuncu, İ. (1995). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Ondokuz Mayıs Üniveristesi yayınlar No:95. Sinop. Summerfelt, R.C, Hall, G.E. (1987). Age and Growth of Fish. Iowa State University Press. Gulland, J.A. (1991). Fish Population Dynamics. John Wiley & Sons, New York. Potts, G.W., Wootton, R.J. (1989). Fish Reproduction: Strategies and Tactics. Academic Press, London.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr