Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104026101998Meroplanktonik Organizmalar ve GelişimleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Denizel bentik omurgasız hayvanların üremelerini ve bunların pelajik larval formlarını açıklayabilmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İsmet ÖZEL
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Denizel ortamda yaşayan bentik hayvanlardan Porifera, Cnidaria, Nemertea, Mollusca, Annelida, Spincula, Arthropoda, Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Echinodermata ve Chordata (Tunicata, Cephalochordata) filumlarında üreme ve bunlarda meroplanktonik larval formların özellikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Chia,F.-S. and Rice,M.E., 1978. Settlement and Metamorphosis of Marine Invertebrates larvae, Elsevier, Giese,A.C., Pearse,J.S. and Pearse,V.B., 1975-1987. Reproduction of Marine Invertebrates, Vol.I-IX. Academic Press. Hardy, A., 1962. The Open sea. The Worlad of Plankton. Coollins, London. 335 pp. Newell, G.E.,Newell, R.C., 1963. Marine Plankton.Hotchinson Educational, London,244 pp. Özel,İ. 2005. Planktonoloji II.Denizel Zooplankton.Ege Üniv.Su Ürün.Fak.Yay.No.49, 269 s
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr