Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104026121998Su Kirliliğinin Genotoksik EtkileriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çeşitli çevresel kaynaklardan sucul ortama gelen genotoksik maddelerin tanıtılması ve canlı sistemler üzerine etkilerinin kavranması ve çözüm önerilerinin ortaya koyulması konusunda değerlendirmeler yapma becerisinin kazandırılmasıdır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hatice Parlak
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mutajenitenin tanımı ve tipleri, DNA hasarının mutasyonlarla ilişkisisinin ortaya konması. Genotoksik kimyasallar ve genetik etkileri hakkında genel bilgiler. Genetik toksikolojide başlıca araştırma konuları ve sucul sistemde uygulanan genotoksisite yöntemleri. Mutajenitenin saptanmasında ileri yöntemler hakkında bilgiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Parlak H., Arslan Ö.Ç., Boyacıoğlu M., Karaaslan M.A (2009).Ekotoksikoloji Ders Kitabı.E.Ü. Su ürünleri Fak.Yayınları.No:79. Ders kitabı dizini no:39 Accomando R., A. Viarengo, R. Bordone, M. Taningher, L.Canesi, M. Orunesu (1991). A rapid method for detecting DNAstrand breaks in Mytilus galloproÍincialis Lam. induced bygenotoxic xenobiotic chemicals, Int. J. Biochem. 23 : 2:227–229. Ames B.N., Magaw R. and Gold S. (1987). Ranking possible carcinogenic hazards, Science, 236, 271-279. Bolognesi C., Perrone, E., Roggieri, P., Sciutto, A.,( 2006). Bioindicators in monitoring long term genotoxic impact of oil spill: Haven case study, Marine Environmental Research 62: 287–291.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr