Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105046191998Radyasyon Zırhlamasının Teorisi ve Prensipleri ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere radyasyon alanları ve etkileşimleri hakkında temel bilgileri vermek ve radyasyon zırhlamasında kullanılan hesaplama tekniğini kavratabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Department Lecturers
Öğrenme Çıktıları
1Radyasyon zırhlaması ve temel prensiblerini kavratabilme
2Biyolojik risk ve radyasyon dozu arasında ilişki kurabilme
3Radyasyon zırhlaması konusunda teknolojik gelişmeleri takip edebilme
4Ders içeriğindeki fiziksel nicelikleri teorik formüllerde kullanabilme ve geliştirme
5Radyasyon zırhlaması konusunda gerekli teknik bilgiyi çalışma ortamına aktarabilme
6Analitik düşünme ve çözüm üretme kabiliyetini kazanma
7Radyasyon cihazları etrafında uygun zırhlama ve tasarım yapabilme yeteneğini kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Radyasyon alanları ve kaynaklarının tanımlanması, biyolojik risk, radyasyon dozu ilişkileri, radyasyonun madde ile etkileşimi, nötron saçılmasının kinematiği, radyoaktif yakalama, yüklü parçacıkların girişkenliği, durdurma gücü, yüklü parçacıkları zırhlama, dedektör cevap fonksiyonları, kerma kavramı, doz hızı ve kerma ilişkileri, nötral parçacıkların penetrasyonunda temel kabuller, geometri dönüşümleri, zırhlama dizaynı için özel prensipler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Radyasyon alanlarının ve kaynaklarının karakterizasyonu Rehberli problem çözme
2Fiziksel doğanın dozimetrik nicelikleriRehberli problem çözme
3Kaynakların genel özellikleriRehberli problem çözme
4Radyasyon madde etkileşimleriRehberli problem çözme
5Etkileşim katsayılarıRehberli problem çözme
6Foton soğrulma katsayılarıRehberli problem çözme
7Nötron kaynakları, Gama foton kaynaklarıRehberli problem çözme
8Ara sınav
9X ışını kaynaklarıRehberli problem çözme
10Dedektör cevap fonksiyonlarıRehberli problem çözme
11Dozimetrik dedektörlerin genel yapısıRehberli problem çözme
12Absorbe edilen doz ve yüklü parçacık dengesiRehberli problem çözme
13Nötral parçacıklar Rehberli problem çözme
14Toplam dedektör cevabıRehberli problem çözme
15Yaklaşım formülleri ve ışın analizi teknikleriRehberli problem çözme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Benedict M., Pigford T. H., Levi H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book Company, 1981. 2. Friendlander G., Kennedy J. W., Macias E. S., Miller J. M., Nuclear and Radiochemistry, 3rd. Ed., John Wiley & Sons, 1981. 3. Gregg,S.J., Sing K.S.W. , Adsorption, Surface Area and Porosity, Academic Press, 1982. 4. Theobald, A.E., Radiopharmaceuticals using radioactive compounds in pharmaceutics and medicine, Ellis Horwood Limited, 1989. 5. Ünak P., Radyofarmasötikler, 2002. 6. Tsoulfanidis, N, Measurement and Detection of Radiation, Hemisephere Publishing Corp., 1983. 7. Yener, G. “Nükleer Radyasyon Fiziği Ders Notları I, 2003. 8. Cothern, C., Smith, J. E., Environmental Radon. Environmental Science Research, Volume 35, A Division of Plenum Publishing Corporation 233 Spring Street, Newyork, N.Y., 1987. 9. National Research Council,. Comparative Dosimetry of Radon in Mines and Homes. Washington D.C. ,1991. 10. Nokaman, E., Radyoaktif Hammaddeler Jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları, Eğitim Serisi No:20, Ankara, 1979.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü10330
Takım/Grup Çalışması14342
Makale Kritik Etme31236
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ14       1  
ÖÇ2     4     
ÖÇ3  23   5 4 
ÖÇ4 1  2     2
ÖÇ5    1      
ÖÇ6           
ÖÇ7        5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr