Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105046201998Radyasyon Zırhlamasının Teorisi ve Prensipleri IISeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere radyasyon alanları ve etkileşimleri hakkında temel bilgileri vermek ve radyasyon zırhlamasında kullanılan hesaplama tekniğini kavratabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Müslim Murat SAÇ
Öğrenme Çıktıları
1Radyasyon zırhlaması konusunda teknolojik gelişmeleri takip edebilme
2Radyasyon zırhlaması ve temel prensiblerini kavratabilme
3Radyasyon cihazları etrafında uygun zırhlama ve tasarım yapabilme yeteneğini kazanma
4Analitik düşünme ve çözüm üretme kabiliyetini kazanma
5Ders içeriğindeki fiziksel nicelikleri teorik formüllerde kullanabilme ve geliştirme
6Radyasyon zırhlaması konusunda gerekli teknik bilgiyi çalışma ortamına aktarabilme
7Biyolojik risk ve radyasyon dozu arasında ilişki kurabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Foton atanüasyonunda özel teknikler, foton yığılma faktör kavramı, medikal uygulamalar için özel teknikler, X ve gama ışınlarının zırhlanması; nötron atanüasyonunda özel teknikler, beton tabakalarla nötron zırhlaması; özel geometrik şartlar için yaklaşım teknikleri, albedo kavramı, albedo fonksiyonlarına özel yaklaşımlar, zırhlama farklılıklarının analizi, transport denklemleri, zırhlama dizaynında materyal ve yapısal prensipler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Foton atenuasyonunda özel teknikler Rehberli problem çözme
2Foton yığılma faktörleriRehberli problem çözme
3Medikal aktiviteler için özel tekniklerRehberli problem çözme
4Nötron atenuasyonunda özel tekniklerRehberli problem çözme
5Hidrojensiz ortamlarda hızlı-nötron atenuasyonuRehberli problem çözme
6Beton levhalarla nötron zırhlamasıRehberli problem çözmeRehberli problem çözme
7Özel geometrik koşullarda yaklaşım teknikleri, Albedo yaklaşımıRehberli problem çözme
8Ara sınav
9Kanaldan radyasyon akışıRehberli problem çözme
10Hetorojen zırhlama uygulamasıRehberli problem çözme
11Radyasyon girişkenliğinin taşıma tanımlamasıRehberli problem çözme
12Transport denklemiRehberli problem çözme
13Momentler yöntemiRehberli problem çözme
14Monte Carlo yöntemiRehberli problem çözme
15Zırhlama dizaynında malzeme ve yapısal görüşler, Radyasyon hasarları ve termal etkilerRehberli problem çözme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Benedict M., Pigford T. H., Levi H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book Company, 1981. 2. Friendlander G., Kennedy J. W., Macias E. S., Miller J. M., Nuclear and Radiochemistry, 3rd Ed., John Wiley & Sons, 1981 3. Gregg,S.J., Sing K.S.W. , Adsorption, Surface Area and Porosity, Academic Press, 1982. 4. Theobald, A.E., Radiopharmaceuticals using radioactive compounds in pharmaceutics and medicine, Ellis Horwood Limited, 1989. 5. Ünak P., Radyofarmasötikler, 2002. 6. Tsoulfanidis, N, Measurement and Detection of Radiation, Hemisephere Publishing Corp., 1983. 7. Yener, G. “Nükleer Radyasyon Fiziği Ders Notları I, 2003. 8. Cothern, C., Smith, J. E., Environmental Radon. Environmental Science Research, Volume 35, A Division of Plenum Publishing Corporation 233 Spring Street, Newyork, N.Y., 1987. 9. National Research Council,. Comparative Dosimetry of Radon in Mines and Homes. Washington D.C. ,1991. 10. Nokaman, E., Radyoaktif Hammaddeler Jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları, Eğitim Serisi No:20, Ankara, 1979.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü10330
Takım/Grup Çalışması14342
Makale Kritik Etme31236
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr