Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105046232010Nükleer Tekniklerin Ekolojide Kullanılması ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Karasal alanlarda radyoaktif çevrenin anlaşılması, izlenmesi ve uygulamalar için gerekli temel bilgileri kavrayabilmesi, örnekleme çalışmalarında kullanılan sistemleri tanıması ve özellikle alfa ve gama spektrometrelerinin işletimini kavrayabilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aysun UĞUR GÖRGÜN
Öğrenme Çıktıları
1Radyoaktivitenin çevreye etkilerinin saptanması için gerekli doz hesaplarını yapabilme.
2Çevresel problemlerin çözümünde, radyoaktif izleyicilerden nasıl yararlanıldığını açıklayabilme.
3Radyoanalitik teknikler neticesinde elde edilen verileri yorumlayabilme.
4Radyonüklidlerin çevresel dağılımında rol alan temel süreçleri açıklayabilme.
5Çevresel radyoaktivite çalışmalarında kullanılan araştırma tekniklerini kavrayabilme.
6Çevrede bulunan doğal ve yapay radyonüklidlerin kaynaklarını tanımlayabilme.
7Radyasyon miktarı ve dozları ile ilgili birimleri kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Atmosferde ve karasal ekosistemlerde doğal ve yapay radyonüklid dağılımları ve nükleer spektroskopik izleme yöntemleri; radyonüklidlerin tarihleme ve erozyon çalışmalarında kullanılması; atmosferik akı tayinleri; toprak-bitki transfer faktörleri; radyonüklid kinetikleri; radyonüklidlerin izlenmesinde biyoindikatör ve biyomonitörlerin kullanılması; doz hesapları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Karasal radyoaktivite, atmosferdeki radyonüklidler. Fosfatlı gübrelerde, bina materyallerinde ve fosil yakıtlarda radyoaktivite. Bölgesel ölçümler. Dünyadaki yüksek artortamlı alanlar.Lab. çalışması
2Uranyum madenciliği ve cevherin işlenmesinin ekosistem ve insan sağlığı üzerine etkileri.Deney raporu hazırlama
3Atmosferik 210Pb’un kaynakları, depozisyonu ve taşınımı.Lab. çalışması
4210Pb yaş tayinlerinin uygulamaları.Deney raporu hazırlama
5Karasal alanlarda radyoaktif kontaminantların davranışı, göl sedimentleri ve turbalardaki çevresel kirliliğin tarihinin saptanması.Lab. çalışması
6Atmosferik akının tayini, radyonüklidlerin erozyon hızı tayininde kullanımı. Bitki –toprak transfer faktörleri.Deney raporu hazırlama
7Arazide kullanılan gama spektrometre sistemleri.Lab. çalışması
8ArasınavDeney raporu hazırlama
9Bioindikatör ve biomonitörleri kullanarak radyonüklidlerin izlenmesi.Lab. çalışması
10Nükleer atıkların uzaklaştırılması, Güney Pasifik’teki nükleer denemeler, Çernobil nükleer kazası.Deney raporu hazırlama
11İyonize radyasyonun biyolojik etkileri, doz hesapları.Lab. çalışması
12Radyotoksitite ve yıllık iç alımın limit değerleri.Deney raporu hazırlama
13Biyolojide ve tarımda kullanılan radyoizotoplar.Lab. çalışması
14Öğrenci ödevleri ve sunumlarıDeney raporu hazırlama
15Öğrenci ödevleri ve sunumlarıLab. çalışması
16Final sınavıDeney raporu hazırlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Joseph Magill, Jean Galy, Radioactivity Radionuclides Radiation, Springer, Germany, 2005. Analysis of Environmental Radionuclides, Edited by Pavel P. Povinec, Radioactivity in the Environment, Volume II, Series Editor: M.S. Baxter, Elsevier, First edition 2008. Radionuclides in the Environment, International Conference on Isotopes in Environmental Studies, Edited by P.P. Povinec, J.A. Sanchez-Cabeza, Radioactivity in the Environment, Volume II, Series Editor: M.S. Baxter, Elsevier, First edition 2006. Grady Hanrahan, Modelling of Pollutants in Complex Environmental Systems, v. II (Advanced Topics in Environmental Science): 2, ILM Publications, January 18, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama8972
Rapor Sunma224
Makale Kritik Etme31030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Ev Ödevi22244
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)237
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ153         
ÖÇ254         
ÖÇ35444  4    
ÖÇ45444  444 4
ÖÇ5544444455 5
ÖÇ655544 45545
ÖÇ755443 455 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr