Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105046242010Nükleer Tekniklerin Ekolojide Kullanılması IISeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Denizlerde radyoaktivitenin anlaşılması, izlenmesi ve uygulamaları için gerekli temel bilgileri kavrayabilmesi, örnekleme çalışmalarında kullanılan sistemleri tanıması ve özellikle alfa ve gama spektrometrelerinin işletimini kavrayabilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Aysun UĞUR GÖRGÜN
Öğrenme Çıktıları
1Denizel çevre problemlerinin çözümünde radyoaktif izleyicilerin kullanımını anlayabilme.
2Denizlerde doğal ve yapay radyonüklidlerin kaynağını tanımlayabilme.
3Denizlerde radyonüklidlerin dağılım şeklini açıklayabilme.
4Denizel çevre yoluyla maruz kalınan doz değerlerinin saptanması.
5Radyasyon miktarı ve dozları ile ilgili birimleri kavrayabilme.
6Nükleer Bilimler ve Teknolojileri alanındaki yenilikleri takip edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Alfa ve gama spektroskopisi teknikleri ile sediment, su ve biyolojik organizmalarda radyonüklidlerin kaynağının, dağılımının ve etkileşmelerinin incelenmesi, izlenmesi; sedimentlerde kirleticilerin kinetiği; sedimentasyon hızı ve tarihleme çalışmalarında nükleer yöntemler; spektroskopik tekniklerde karşılaşılan problemler ve çözümleri; biyokinetik uygulamalar; doz hesapları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gama ve alfa spektrometresi ile radyonüklidlerin sediment, denizsuyu ve organizmalarla etkileşiminin, dağılımının ve orijinlerinin incelenmesi ve izlenmesi.Lab. çalışması
2Deniz örneklerinde gama, alfa ve beta yayımlayan nüklidlerin değerlendirilmesi.Deney raporu hazırlama
3Biyosferde radyonüklidler. Okyanuslardaki radyoaktivitenin radyolojik değerlendirilmesi.Lab. çalışması
4Radyonüklidlerin deniz biyokimyası. Radyonüklidlerin sediment, askıdaki parçacıklar ve deniz biyotoları ile etkileşimleri. Deney raporu hazırlama
5Deniz suyunda antropojenik radyonüklidlerin radyometrik olarak saptanması.Lab. çalışması
6Dünya okyanuslarında transuranik nüklidler.Deney raporu hazırlama
7Radyonüklidlerin izlenmesi için deniz sedimentlerinin örneklenmesi. Nükleer teknikler kullanılarak sedimentasyon hızının ve sediment yaşının saptanması.Lab. çalışması
8Arasınav Deney raporu hazırlama
9Deniz radyoekolojisindeki radyoizleyici çalışmalarında laboratuvarın kurulumu. Biyokinetik uygulamalar.Lab. çalışması
10Doz hesapları.Deney raporu hazırlama
11Deniz radyonüklid çalışmalarında analitik teknolojilerdeki gelişmeler. Radyonüklid analizleri için denizel örneklerinin toplanması ve hazırlanması.Lab. çalışması
12Denizel örnekler için gama spektrometresi: problemler ve öneriler. Deney raporu hazırlama
13Yer altı gama spektrometreleri.Lab. çalışması
14Öğrenci ödevleri ve sunumlarıDeney raporu hazırlama
15Öğrenci ödevleri ve sunumlarıLab. çalışması
16Final sınavıDeney raporu hazırlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Analysis of Environmental Radionuclides, edited by Pavel P. Povinec, Radioactivity in the Environment, Volume II, Series Editor: M.S. Baxter, Elsevier, First edition 2008. Radionuclides in the Environment, International Conference on Isotopes in Environmental Studies, edited by P.P. Povinec, J.A. Sanchez-Cabeza, Radioactivity in the Environment, Volume 8, Series Editor: M.S. Baxter, Elsevier, First edition 2006. Strategies and Methodologies for Applied Marine Radioactivity Studies, Training Course Series No.7, International Atomic Energy Agency, Vienna, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Rapor Sunma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Okuma12784
Ev Ödevi22244
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)237
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ15          
ÖÇ254 4  344  
ÖÇ35454  44444
ÖÇ454543 44444
ÖÇ555443 455 5
ÖÇ655444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr