Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105046252003Katılarda Lüminesans ve UygulamalarıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Lüminesans konusu, katı hal fiziği ve spektroskopi, radyasyon dozimetrisi ve arkeolojik, jeolojik örneklerin yaş tayini gibi çalışmaların önemli bir parçasını oluşturur. Ders katılardaki lüminesans olayının bazı teori ve genel kavramlarını açıklamayı amaçlamaktadır. Lüminesansın ölçümünde kullanılan bazı deneysel teknikler hakkında bilgi verilmektedir. Katıhal fiziği, radyasyon dozimetrisi ve tarihleme alanında araştırma yapmayı planlayan öğrencilere, katılardaki tuzak yapıları ve lüminesans hakkında genel bir bilgi sunmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Turgay KARALI
Öğrenme Çıktıları
1Lüminesans ölçüm sistemleri ile ölçüm yaparak sonuçları analiz edebilme ve oluşabilecek hataları hesaplayabilme
2Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni fosforlar konusunda araştırma yapabilme ve literatürü takip edebilme
3Radyasyon doz olçümünde kullanılan malzemelerdeki kusur yapıları, renk merkezleri ile lüminesans arasında ilişki kurabilme
4Malzemeler üzerinde araştırma yaparak, radyasyon doz ölçümünde kullanılabilirliğini belirleme
5Katılarda bir uyarıcı (nükleer radyasyon) sonucu ortaya çıkan farklı lüminesans olaylarının mekanizmasını kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Luminesans olayının mekanizması ve genel karakteri, termolüminesans (TL), optik uyartımlı lüminesans (OSL), foton-transferli termolüminesans (PTTL) olaylarının teori ve modellemeleri, lüminesans ölçüm sistemleri, çeşitli fosforlardaki lüminesans emisyonları, lüminesans olayının uygulamaları, TL fosforlar, dozimetreler ve günümüzdeki uygulamaları, TL dozimetrelerdeki son gelişmeler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; içeriği, kapsamı, lüminesansın tanımı Giriş
2Katılarda lüminesans mekanizması ve lüminesansın genel özellikleri Laboratuvar çalışması
3Lüminesansın uyarıcıya göre sınıflandırılması, kristal kusurları, renk merkezleri ve safsızlık merkezleri, konfigürasyon koordinat modeli Laboratuvar çalışması
4Termolüminesans yöntemi ve prensipleri Laboratuvar çalışması
5Termolüminesans kinetikleri, Randall ve Wilkins modeli, birinci ve ikinci derece kinetik Laboratuvar çalışması
6Optik uyartımlı lüminesans; mekanizma ve bozunum eğrisinin özellikleri Laboratuvar çalışması
7Foton transferli termolüminesans; dalgaboyuna bağlılık, band modeli, termal transfer Laboratuvar çalışması
8Arasınav
9Lüminesans ölçüm sistemleri Laboratuvar çalışması
10Uygulamada kullanılan lüminesans malzemeler ve özellikleri Laboratuvar çalışması
11Lüminesansın uygulama alanları; kişisel dozimetre, çevre dozimetresi, klinik dozimetresi Laboratuvar çalışması
12Termolüminesans fosforlar ve ışıma eğrileri; LiF, CaSO4, Al2O3 Laboratuvar çalışması
13Lüminesans malzemeler ve kullanım alanlarındaki gelişmeler Laboratuvar çalışması
14Proje sunumu
15Proje sunumu
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. G. Blasse, B.C. Grabmaier, Luminescence Materials Springer-Verlag Telos, 1994. 2- K. Mahesh, P.S. Weng, C. Furetta, Thermoluminescence in solids and its applications, Nuclear Technology Publishing. 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Laboratuvar11222
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Rapor11444
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)207
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ145  4 152 4
ÖÇ2  25 322 1 
ÖÇ3 25 5   3  
ÖÇ4    3  3 3 
ÖÇ52 12 14   3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr