Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105046512016Kuantum ElektrodinamiğiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; fizik müfredatı içerisinde gerekli olan Kuantum Mekaniğinin kavramlarını ve yöntemlerini tanımalarını, bu kavramları ve yöntemleri kullanarak karşılaştıkları çeşitli fiziksel problemleri çözebilmelerini, her konuda verilen Kuantum Mekaniksel yöntemlere yeterince hakim olup bunları fizik problemlerinin anlaşılması ve çözülmesi için kullanabilir hale gelmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr.A. Doğan DEMİRHAN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kuantum Mekaniğinin Genel Formalizmi,Dalga Fonksiyonu Uzayı,Lineer Operatörlerin Matris Temsili,Süperpozisyon İlkesi,Sıra Değiştiren Operatörler,Dirac Bra-ket Notasyonu, 3 Boyutlu Problemler,Küresel Simetrik Potansiyel,Açısal Momentum Özfonsiyonları,Radyal Schrödinger Denklemi,Hidrojen Atomu,Yaklaşık Yöntemler,Pertürbasyon Açılımı,Varyasyon Yöntemi,Zamana Bağımlı Pertürbasyon Teorisi,Açısal Momentum ve Spin,Simetri ve Dönüşümler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Introduction to Quantum Mechanics,2nd ed. David J. Griffiths , Prentice Hall Kuantum Mekaniğine Giriş 6.baskı , Bekir Karaoğlu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr