Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105056182007Bilgi Geri Getirim SistemleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere bilgi geri-getirim (BGG) probleminin tanıtılmasıdır. Dersin sonunda öğrencilerin; BGG sistemi oluşturmak için gerekli yöntemleri, BGG sistemlerinin fonksiyonlarını, değerlendirme yöntem ve ölçütlerini, terim ağırlıklandırma mekanizmalarını, derlem ihtiyacını ve kullanım yollarını bilmeleri beklenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bahar Karaoğlan
Öğrenme Çıktıları
1BGG sistem bileşenlerini analiz edebilme
2Belge temsilinde kullanılan terim ağırlıklandırma süreci için gerekli olan unsurları kavrayabilme
3BGG alandaki güncel çalışmaları ve yönelimleri inceleyebilme
4BGG sistemlerinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri kavrayabilme
5Farklı dil modellerinin kullanımını ve özelliklerini anlayabilme
6Temel metin işleme algoritmalarını yazılımsal olarak gerçekleştirebilme
7BGG sistem geliştirilmesinde derlem kullanımının önemini kavrayabilme
8TREC (Text REtrieval Conference) derlemlerini BGG sürecinde kullanabilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Ingilizce okuma ve anlama, İstatistiksel yöntemleri uygulayabilme becerisi
Dersin İçeriği
Bu ders BGG sahasındaki son gelişmelerin yanı sıra geleneksel yöntem ve kuramları içerir. Bu dersin kapsamı; yazılı metinlerin işlenmesi, indekslenmesi, organizasyonu ve sınıflanması konularına yoğunlaşmıştır. Ayrıca yardımlı-metin (İng. hypertext) ve çoklu-ortam belgelerinde geri getirim konuları da temel seviyede ele alınmıştır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş: BGG temellerinin ve kullanılan terminolojinin tanıtılması
2 BGG Modelleri: BGG modellerinin ayrımı ve sınıflandırılmasıokuma ve tartışma
3 Yazılı Metin için BGG Temelleri: Yazılı metinlerde BGG tanıtılması, kullanılan temel yöntemlerin ve uygulamadaki alt bileşenlerokuma ve tartışma
4 Klasik/Geleneksel BGG Modelleri: Boolean modeller, vektör model, olasılıksal modeller, geleneksel modellerin karşılaştırılmasıaraştırma ve raporlama
5 Metin İşlemleri: Doküman ön işlenmesi, sözcüksel analiz yöntemleri, duran-kelimelerin elenmesi, gövdeleme, vb işlemler.araştırma ve raporlama
6 Sorgu Dilleri: Anahtar kelime tabanlı sorgulama, şablon eşleştirme ve yapısal sorgular.okuma ve tartışma
7 İndeksleme ve Arama: Ters dosyalar, Tek geçişli ve iki geçişli indeksleme yöntemleri, metin ve sorgu arasındaki anlam ilişkisi, indeks terim ağırlıklandırma yöntemleri. araştırma ve raporlama
8 BGG Sistemi Geliştirmek: TERRIER metin geri getirimi geliştirme kütüphanesi, Derlemlerin önemi TREC derlemlerinin kullanımı.
9 Ara sınav
10 BGG Sistemi Değerlendirme: Anma ve Duyarlık ölçütleri, alternatif başarım ölçütleri. araştırma ve raporlama
11 Diğer BGG Modelleri: Küme teorisi tabanlı modeller, cebirsel modeller, olasılıksal modeller.okuma ve tartışma
12 Yapısal Metin Geri-Getirim Modelleri: Örtüşmeyen listeleri ve yakınsal düğümleri temel alan modeller.
13 Çoklu-ortam BGG Modelleri ve Dilleri: Çoklu-ortam veri modellenmesi ve sorgulama teknikleri
14Öğrenci Proje Sunumları
15Öğrenci Proje Sunumları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Modern Information Retrieval R. Baeza-Yates ve B. Ribeiro-Yeto, 1999 Diğer önemli kaynaklar: Information Retrieval: A survey, E. Greengrass,2000, http://www.cs.umbc.edu/research/cadip/readings/IR.report.120600.book.pdf Information retrieval, C.J. van Rijsbergen, http://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Preface.html Precision and Recall, S.M. Shafi ve R.A. Rather http://www.webology.ir/2005/v2n2/a12.html
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım12336
Rapor Hazırlama41248
Proje Hazırlama15050
Proje Sunma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma41248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)239
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ13432  254           3   
ÖÇ245             3        
ÖÇ3   2       42  455   4  
ÖÇ445       3             3
ÖÇ545             4        
ÖÇ6    25  44             4
ÖÇ735             4        
ÖÇ8     3 2         5  4   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr