Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105056222009Çok Etmenli SistemlerSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; özerk yazılım etmenleri ve bunların oluşturduğu çok-etmenli sistemleri tanımasını, çok-etmenli sistemlerin analizi, tasarımı ve uygulamasına yönelik yazılım geliştirme metodolojilerini ve araçları kullanarak etkin yazılım çözümlerini ortaya koyabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Geylani KARDAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Çok-etmenli sistemleri kavrayabilme.
2İhtiyaç analizi sonunda çok-etmenli sistemleri tasarlayabilme.
3Model güdümlü yazılım geliştirme tekniklerini çok-etmenli sistemlerin geliştirilmesi amacıyla uygulayabilme.
4Varolan yazılım geliştirme çerçeveleri, kütüphaneleri ve araçlarını kullanarak etmen sistemlerini gerçekleştirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Özerk etmenler ve çok-etmenli sistemler, etmen mimarileri, IEEE FIPA tanımlamaları, Çok-etmenli sistemlerde iletişim, etkileşim ve işbirliği, etmen sistemlerinin geliştirilmesine yönelik metodolojiler, anlamsal web’de yazılım etmenleri, çok-etmenli sistemlerin üstmodellenmesi ve model güdümlü olarak geliştirilmeleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma. Dersin gerekçesi ve önemi
2Yazılım etmenleri. Etmen – Nesne Karşılaştırması. Etmen Sistemlerine İtirazlar Okuma
3Etmen Mimarileri. Çok-etmenli Sistemler. Çok-etmenli Sistemlerde İletişim. Çok-etmenli Sistemlerde Etkileşim ve İşbirliğiAraştırma raporu hazırlama
4Etmen Metodolojileri. Tropos. Gaia. SabpoOkuma
5JADE ÇerçevesiAraştırma raporu hazırlama
6JADEX ÇerçevesiOkuma
7JADE Semantics ÇerçevesiAraştırma raporu hazırlama
8ARASINAV
9Anlamsal Web. Anlamsal Web Servisleri. Anlamsal Web Servisleri Mimarisi (AWSM). AWSM’nin SomutlaştırılmasıOkuma
10Model güdümlü yazılım geliştirmeAraştırma raporu hazırlama
11Çok-etmenli sistemlerin üstmodellemesiOkuma
12Çok-etmenli sistemlerin model güdümlü geliştirilmesiAraştırma raporu hazırlama
13Çok-etmenli sistemleri için model güdümlü mimarilerOkuma
14Dönem projesi sunumları
15Dönem projesi sunumları
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• An Introduction to Multiagent Systems (2nd edition), Michael Wooldridge, John Wiley & Sons, 2009. • Methodologies and Software Engineering for Agent Systems (The Agent-Oriented Software Engineering Handbook), Federico Bergenti, Marie-Pierre Gleizes and Franco Zambonelli (Eds.), Kluwer Academic Publishers, 2004. • Agent-oriented Methodologies, Brian Henderson-Sellers and Paolo Giorgini (Eds.), Idea Group Publishing, 2005. • Developing Multi-Agent Systems with JADE, Fabio L. Bellifemine, Giovanni Caire and Dominic Greenwood, Wiley Publishing Inc., 2007. • Model Driven Architecture: Applying MDA to Enterprise Computing, David S. Frankel, Wiley Publishing Inc., 2003. • Çeşitli çok-etmenli yazılım sistemi geliştirme araçları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10330
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma155
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma31442
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1453            43       
ÖÇ2445334 45 3   44343    4
ÖÇ3445334 45     5435      
ÖÇ44443 3 34     5433      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr