Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201036282003Gender and CultureSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Toplumsal cinsiyetin tanımı, cinsiyet rollerinin biyolojik ve fizyolojik yönleri yanı sıra toplumbilimsel yönleri bu dersin temel amaçlarındandır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dilek DİRENÇ
Öğrenme Çıktıları
1Toplumsal cinsiyet kuramlarını bilmek.
2Toplumsal cinsiyet rollerinin kültüre ve zamana bağlı olarak değişebileceğini incelenen eserlerde gözlemleyebilmek ve bu değişmeleri anlayabilmek.
3İngiliz ve Amerikan edebiyatları içindeki kadın yazar geleneklerini kavrayabilmek ve bu geleneklere ilişkin değerlendirmeci düşünceler üretebilmek.
4Kültür, sınıf, yöre, ırk, etnik köken, cinsel yönelim ve dinin, kadınların ortaya koydukları edebiyat metinleri üzerindeki güçlü etkilerinin farkında olabilmek.
5Okuma ve yazma aracılığıyla yaratıcı ve eleştirel düşünce geliştirebilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toplumsal cinsiyet paradigmalarının nasıl oluştuğu ve bunların kültüre hangi simgelerle yansıdığı tartışılmaktadır. Kültürel ürünlerin alt metinlerini okuyabilmek amacıyla göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılmakta, Amerikan ve İngiliz kültüründen örnekler temel alınarak karşılaştırmalı çalışma yapılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve içeriğiDers içeriğinin incelenmesi
2Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Materyal okumaları ve genel tartışmalar
3Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Materyal okumaları ve genel tartışmalar
4Toplumsal Cinsiyet ve EdebiyatMateryal okumaları ve genel tartışmalar
5Toplumsal Cinsiyet ve KültürMateryal okumaları ve genel tartışmalar
6Toplumsal Cinsiyet ve Kültür Materyal okumaları ve genel tartışmalar
7Kadın olarak okumakEdebi eser üzerine tartışma
8 Yazılı Ödev (Vize) Yazılan ödevlerin üzerine tartışma
9Edebiyat ve KanonMateryal okumaları ve genel tartışmalar
10Edebiyat ve KanonMateryal okumaları ve genel tartışmalar
11İdeoloji ve Toplumsal CinsiyetMateryal okumaları ve genel tartışmalar
12 İdeoloji ve Toplumsal CinsiyetEdebi eser üzerine tartışma
13Feminist Edebiyat EleştirisiMateryal okumaları ve genel tartışmalar
14Feminist Edebiyat Eleştirisi Edebi eser üzerine tartışma
15Dönemin değerlendirilmesiDönem boyunca incelenen ve uygulanan kuramlar üzerine genel değerlendirme ve tartışma
16Final Ödevi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Moi, Toril, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory (Methuen, 1985). Gould, Carol C., Marx W. Wartofky. Women and Philosophy: Toward a theory of Liberation. New York: Perigee Books, 1980. Gilbert Sandra M., Susan Gubar. No Man’s Land: The Place of the Woman Writer in the 20th Century. New Haven: Yale UP,1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Uygulama/Pratik14114
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ13232334423223 3
ÖÇ22232225332222 2
ÖÇ32223424232222 2
ÖÇ42234322233222 2
ÖÇ52222222222225 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr