Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201036062013Comparative Studies in American Drama IISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Antik Yunan Tiyatrosundan başlayarak Dünya Tiyatro Tarihini incelemeyi hedef alan bu ders, öğrenciye geniş bir tiyatro perspektifi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu dersin temel amaçlarından biri de çağdaş Amerikan sahne yapıtlarından örnekler sunmak ve çağdaş dünya tiyatro literatüründen seçmeler yapmaktır. Derste Modern Tiyatro dönemleri ve bu dönemlere ait oyunlar incelenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Nesrin YAVAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Karşılaştırmalı Edebiyat kuramlarını öğrenebilme
2Antik Yunan tiyatrosundan 20. yüzyıl modern Avrupa tiyatrosuna kadar geçen dönemde öne çıkan temaları ve kuramsal anlayışları tiyatro eserlerinde gözlemleme.
3Yaygınlıkla kullanılan temaların ve biçimsel yapıların tarihsel ve politik etkileşimini yorumlayabilme
4Irk, toplumsal cinsiyet ve sınıf farklılıklarını ve baskılarını baz alan bir yaklaşımla tiyatro metinlerini anlayabilme
5Farklı tiyatro akımlarını Amerikan tiyatrosunun gelişim süreci içinde belirleyebilme ve örnekleyebilme
6Dünya tiyatro tarihine yönelik bilimsel çalışmalar yapmaya adanmışlık.
7Oyunları okuma ve hakkında yazmak için bir ilgi geliştirebilme ve metinler hakkında eleştirel ve yaratıcı bir şekilde düşünme yetisini arttırabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Modern Tiyatro: Realizm ve Naturalizm – Henrik Ibsen, “Hedda Gabler” Anton Chekhov, “The Seagull” Realizme Başkaldırı: Ekspresyonizm - Eugene O'Neill “The Hairy Ape”, Epik Tiyatro - , Bertolt Brecht “The Caucasian Chalk Circle” Absürd Tiyatro - Samuel Beckett, “ Waiting for Godot” Vahşet Tiyatrosu – Antonin Artaud, The Theatre and its Double Politik Tiyatro - Tony Kushner , “Angels in America”
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse Giriş, Dersin Kapsamı ve Tanıtılması Dersin kuralları ve işleniş tarzıyla ilgili genel bilgiler
2Modern Tiyatro: Realizm ve NaturalizmOkuma ve Tartışma /Sunum
3Henrik Ibsen, “Hedda Gabler”Okuma ve Tartışma /Sunum
4Anton Chekhov, “The Seagull” Okuma ve Tartışma /Sunum
5Realizme Başkaldırı: Ekspresyonizm - Eugene O'Neill “The Hairy Ape”,Okuma ve Tartışma /Sunum
6Eugene O'Neill “The Hairy Ape Okuma ve Tartışma /Sunum
7Epik Tiyatro - , Bertolt Brecht “The Caucasian Chalk Circle” Okuma ve Tartışma /Sunum
8Bertolt Brecht “The Caucasian Chalk Circle”Okuma ve Tartışma /Sunum
9Ara sınav
10Absürd Tiyatro - Samuel Beckett, “ Waiting for Godot”Okuma ve Tartışma /Sunum
11Samuel Beckett, “ Waiting for Godot”Okuma ve Tartışma /Sunum
12Vahşet Tiyatrosu – Antonin Artaud, The Theatre and its DoubleOkuma ve Tartışma /Sunum
13Antonin Artaud, The Theatre and its DoubleOkuma ve Tartışma /Sunum
14Politik Tiyatro - Tony Kushner , “Angels in America”Okuma ve Tartışma /Sunum
15Tony Kushner , “Angels in America”Okuma ve Tartışma /Sunum
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Krasner, David, ed. Theatre in Theory 1900-2000: An Anthology.Massachusettes: Blackwell,2008. Gassner, John, ed. Masters of the Drama. New York: Dover,1945. Kernan, Alvin B.,ed. Classics of the Modern Theater: Realism and After. New York: Harcourt, Brace & World, 1965. Freedman, Morris. American Drama in Social Context. Southern Illinois UP,1971
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Uygulama/Pratik14114
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ12322222322222 2
ÖÇ23322422422222 2
ÖÇ32323422322222 2
ÖÇ43322433344222 2
ÖÇ53322244422222 2
ÖÇ62322222222222 2
ÖÇ72322222223222 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr