Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201036052013Comparative Studies in American Drama ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Antik Yunan Tiyatrosundan başlayarak Dünya Tiyatro Tarihini incelemeyi hedef alan bu ders, öğrenciye geniş bir tiyatro perspektifi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu dersin temel amaçlarından biri de çağdaş Amerikan sahne yapıtlarından örnekler sunmak ve çağdaş dünya tiyatro literatüründen seçmeler yapmaktır. Derste Antik Yunan Tiyatrosu, Orta Çağ Tiyatrosu, Rönesans Tiyatrosu gibi dönemler ve bu dönemlere ait oyunlar incelenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Nesrin YAVAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Karşılaştırmalı Edebiyat kuramlarını öğrenebilme.
2Antik Yunan tiyatrosundan 20. yüzyıl modern Avrupa tiyatrosuna kadar geçen dönemde öne çıkan temaları ve kuramsal anlayışları tiyatro eserlerinde gözlemleme.
3Yaygınlıkla kullanılan temaların ve biçimsel yapıların tarihsel ve politik etkileşimini yorumlayabilme
4Irk, toplumsal cinsiyet ve sınıf farklılıklarını ve baskılarını baz alan bir yaklaşımla tiyatro metinlerini anlayabilme
5Farklı tiyatro akımlarını Amerikan tiyatrosunun gelişim süreci içinde belirleyebilme ve örnekleyebilme
6Dünya tiyatro tarihine yönelik bilimsel çalışmalar yapmaya adanmışlık
7Oyunları okuma ve hakkında yazmak için bir ilgi geliştirebilme ve metinler hakkında eleştirel ve yaratıcı bir şekilde düşünme yetisini arttırabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Antik Yunan Tiyatrosu – Trajedi ve Komedi: Aristotle –“Poetics”, “Medea” - Euripedes ,“Lysistrata” – Aristophanes. Roma Tiyatrosu, Horace “The Art of Poetry”. Orta Çağ Tiyatrosu: Ahlak, Mucizeler ve Gizem, “The Commedia dell Arte” Rönasans Tiyatrosu: Elizabeth Tiyatrosu, William Shakespeare – “King Lear”. Italya Draması, Niccolo Machiavelli –“Mandragola”. Fransız Neo-Klasizmi, Moliere – “The Miser”. Romantik Dönem Tiyatrosu: Goethe – “Faust”
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse Giriş, Dersin Kapsamı ve Tanıtılması Dersin kuralları ve işleniş tarzıyla ilgili genel bilgiler
2Antik Yunan Tiyatrosu – Trajedi ve Komedi , Aristotle –“Poetics”Okuma ve Tartışma /Sunum
3Euripedes ,“Medea” Aristophanes,“Lysistrata” Okuma ve Tartışma /Sunum
4Roma Tiyatrosu, Horace “The Art of Poetry”Okuma ve Tartışma /Sunum
5Horace “The Art of Poetry”Okuma ve Tartışma /Sunum
6Orta Çağ Tiyatrosu : Ahlak, Mucizeler ve GizemOkuma ve Tartışma /Sunum
7“The Commedia dell Arte” Okuma ve Tartışma /Sunum
8Rönasans Tiyatrosu: Elizabeth Dönemi Okuma ve Tartışma /Sunum
9Ara sınav
10William Shakespeare – “King Lear” Okuma ve Tartışma /Sunum
11Italya Draması, Niccolo Machiavelli -“Mandragola”Okuma ve Tartışma /Sunum
12Niccolo Machiavelli -“Mandragola”Okuma ve Tartışma /Sunum
13Fransız Neo-Klasizmi: Moliere , “The Miser” Okuma ve Tartışma /Sunum
14Romantik Dönem Tiyatrosu: Goethe, “Faust” Okuma ve Tartışma /Sunum
15Goethe , “Faust”Okuma ve Tartışma /Sunum
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Krasner, David, ed. Theatre in Theory 1900-2000: An Anthology.Massachusettes: Blackwell,2008. Gassner, John, ed. Masters of the Drama. New York: Dover,1945. Kernan, Alvin B.,ed. Classics of the Modern Theater: Realism and After. New York: Harcourt, Brace & World, 1965. Freedman, Morris. American Drama in Social Context. Southern Illinois UP,1971
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Uygulama/Pratik14114
Tartışma14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ12322222322222 2
ÖÇ23322422422222 2
ÖÇ32323422322222 2
ÖÇ43322433324222 2
ÖÇ53322244422222 2
ÖÇ62322222322222 2
ÖÇ72322222223222 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr