Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
920116546201520th Century Poetry in Theory and PracticeSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; yirminci yüzyıl Amerikan şiir geleneğini tema ve edebi akımlar çerçevesinde kendi içinde karşılaştırmalı olarak inceleme ve analiz edebilme seviyesine ulaşacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Atilla Silkü
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yirminci yüzyıl İngiliz-Amerikan şiir geleneğinde belirgin temalar, ekoller, edebi akımlar Modernizm: Yabancılaşma ve Sanatsal Deneysellik Şiir ve Dil Etkişelimi İkinci Dünya Savaşı Sonrası Edebi Oluşumlar ve Bunların Şiire yansıması Postmodernizm: Farklılık, Bireysellik İtirafçı Gelenek ve Kadın Şiiri Etnik Şiir Geleneği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Jones, R.T. Studying Poetry. London : Edward Arnold, 1986. Lauter, Paul, gen. ed. The Heath Anthology of American Literature. Vol. II, Massachusetts: DC Heath & Comp., 1990. Shucard, Alan, Fred Moramarco, and William Sullivan, eds. Modern American Poetry: 1865-1950. Boston : Twayne Publ., 1989. Perloff, Marjorie. The Dance of the Intellect. Evanston: Northwestern UP, 1985. Perkins, David. A History of Modern Poetry and After. Cambridge: Harvard UP, 1987.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr