Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201166592015Women's Literature ISeçmeli238
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, cinsiyetin, edebiyat ve edebi metinlerin çözümlenme ve değerlendirilme süreçleri üzerindeki güçlü etkisini görünür kılmak ve kadın edebiyatının özgün kavram ve geleneklerinin eleştirel bir incelemesini gerçekleştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dilek Direnç
Öğrenme Çıktıları
1Cinsiyetin edebiyat ve edebiyat eleştirisi üzerindeki güçlü etkisinin ayrımına varabilmek.
2Kadın okur / yazar olmanın edebiyat kanonlarının oluşum ve değişim süreçlerindeki gizil anlam ve etkilerini kavrayabilmek.
3İngiliz ve Amerikan edebiyatları içindeki kadın yazar geleneklerini kavrayabilmek ve bu geleneklere ilişkin değerlendirmeci düşünceler üretebilmek.
4Evrensel değerler üzerine temellendiği varsayılan edebiyat kanonlarını sorgulayabilmek.
5Kadın yazarların eserlerinde sıklıkla karşılaşılan konular; tekrarlanan izlek, motif, imge, sembol ve arketipler; ayrıca anlatım stratejilerinin, özellikle bakış açısı ve sesin kullanımı konularında eleştirel bir kavrayış geliştirmek.
6Kültür, sınıf, yöre, ırk, etnik köken, cinsel yönelim ve dinin, kadınların ortaya koydukları edebiyat metinleri üzerindeki güçlü etkilerinin farkında olabilmek.
7Özellikle toplumsal cinsiyet kimlikleri temelinde, kültür ve edebiyatın duyarlı okurları olabilmek.
8Okuma ve yazma aracılığıyla yaratıcı ve eleştirel düşünce geliştirebilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Okunacak metinler, kadın yazarların eserlerinde sıklıkla karşılaşılan temalar ve konular açısından okurlarda eleştirel bir farkındalık yaratmayı, dolayısıyla toplumsal cinsiyetin edebiyat ve edebiyat eleştirisi üzerindeki etkisinin görünür kılmayı hedefler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve amaçların tartışılması Anne Bradstreet, "The Prologue" (1650) Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi; şiir incelemesi
2Edebiyat ve kanon; edebiyat ve ideoloji; cinsiyet ve edebiyat ilişkisi; kadın olarak okumak. Virginia Woolf, A Room of One’s Own (1929) ; “Women and Fiction” in Virginia Woolf on Women and Writing (1929) Makale incelemeleri ve genel değerlendirmeler
3Edebiyat ve kanon; edebiyat ve ideoloji; cinsiyet ve edebiyat ilişkisi; kadın olarak okumak. Elaine Showalter, “Women and the Literary Curriculum” (1971); Adrienne Rich, “When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision” (1972); Judith Fetterley, The Resisting Reader (1978); Makale incelemeleri ve genel değerlendirmeler
4Edebiyat ve kanon; edebiyat ve ideoloji; cinsiyet ve edebiyat ilişkisi; kadın olarak okumak. Simone de Beauvoir, The Second Sex (1949); Kate Millett, Sexual Politics (1970); Makale incelemeleri ve genel değerlendirmeler
5Edebiyat ve kanon; edebiyat ve ideoloji; cinsiyet ve edebiyat ilişkisi; kadın olarak okumak. “Dancing Through the Minefield: Some Observations on the Theory, Practice, and Politics of a Feminist Literary Criticism” (1980); Lillian S. Robinson, “Treason Our Text: Feminist Challenges to the Literary Canon” (1983); Makale incelemeleri ve genel değerlendirmeler
6Charlotte Perkins Gilman, “The Yellow Wallpaper”; “Why I Wrote ‘The Yellow Wallpaper’” (1892); Susan Glaspell, Trifles (1916/20) ; Annette Kolodny, “A Map for Rereading: Gender and the Interpretation of Literary Texts” (1980);Öykü incelemeleri ve genel değerlendirmeler
7Elaine Showalter, “The Female Tradition” from A Literature of Their Own (1977); Gilbert, Sandra M., and Susan Gubar, “Infection in the Sentence: The Woman Writer and the Anxiety of Authorship,” from The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination (1979). Makale incelemeleri ve genel tartışma
8Ara sınav
9Kate Chopin, The Awakening (1899)Roman incelemesi ve genel değerlendirme
10Mary Wilkins Freeman, “A New England Nun” (1891); Sarah Orne Jewett, The Country of the Pointed Firs (1896). Elaine Showalter, “Piecing and Writing” Öykü incelemeleri ve genel değerlendirme
11Katherine Anne Porter, The Old Order (1955).Öykü incelemeleri ve genel değerlendirme
12Ellen Glasgow, The Sheltered Life (1932) Roman incelemesi ve genel tartışma
13Ellen Glasgow, The Sheltered Life (1932) Roman incelemesi ve genel tartışma
14Zora Neale Hurston, Their Eyes Were Watching God (1937). Roman incelemesi
15Dönem değerlendirilmesiDönem boyunca tartışılan okuma materyallerinin gözden geçirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Abel, Elizabeth (ed.), Writing and Sexual Difference ( Chicago, University of Chicago Press, 1982) . Marianne Hirsch and Elizabeth Langland ( eds), The Voyage In: Fictions of Female Development ( Hanover, NH, University Press of New England, 1983). Beauvoir, Simone de, The Second Sex [1949], tr. H.M. Parshley (Harmondsworth, Penguin, 1972). Brownstein, Rachel, Becoming a Heroine: Reading about Women in Novels. (Harmondsworth, Penguin,1982). Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Routledge, 1990). Eagleton, Mary (ed.), Feminist Literary Criticism (Longman, 1991). Gilbert, Sandra M., and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination (New Haven, Conn., Yale University Press, 1979). Jacobus, Mary (ed.), Women Writing and Writing about Women (Croom Helm, 1979). Moers, Ellen, Literary Women [1976] ( Women’s Press, 1986). Moi, Toril, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory (Methuen, 1985). Showalter, Elaine, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing [1977], revised ed. (Virago, 1982) (ed.), Speaking of Gender (routledge, 1989). Walker, Alice, In Search of our Mothers’ Gardens (Women’s Press, 1984). The Norton Anthology of Literature by Women: The Tradition in English. Ed. Sandra Gilbert and Susan Gubar. New York: Norton & Comp, 1985.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Rapor Hazırlama10330
Makale Yazma22040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma10110
Rapor10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13 52      
ÖÇ244   3    
ÖÇ3 3 5 52   
ÖÇ435   5   5
ÖÇ5  3 4 2 5 
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr