Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201166682015Women's Literature IISeçmeli248
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, cinsiyetin, edebiyat ve edebi metinlerin çözümlenme ve değerlendirilme süreçleri üzerindeki güçlü etkisini görünür kılmak ve kadın edebiyatının özgün kavram ve geleneklerinin eleştirel bir incelemesini gerçekleştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dilek Direnç
Öğrenme Çıktıları
1Cinsiyetin edebiyat ve edebiyat eleştirisi üzerindeki güçlü etkisinin ayrımına varabilmek.
2Kadın okur / yazar olmanın edebiyat kanonlarının oluşum ve değişim süreçlerindeki gizil anlam ve etkilerini kavrayabilmek.
3İngiliz ve Amerikan edebiyatları içindeki kadın yazar geleneklerini kavrayabilmek ve bu geleneklere ilişkin değerlendirmeci düşünceler üretebilmek.
4Evrensel değerler üzerine temellendiği varsayılan edebiyat kanonlarını sorgulayabilmek.
5Kadın yazarların eserlerinde sıklıkla karşılaşılan konular; tekrarlanan izlek, motif, imge, sembol ve arketipler; ayrıca anlatım stratejilerinin, özellikle bakış açısı ve sesin kullanımı konularında eleştirel bir kavrayış geliştirmek.
6Kültür, sınıf, yöre, ırk, etnik köken, cinsel yönelim ve dinin, kadınların ortaya koydukları edebiyat metinleri üzerindeki güçlü etkilerinin farkında olabilmek.
7Özellikle toplumsal cinsiyet kimlikleri temelinde, kültür ve edebiyatın duyarlı okurları olabilmek.
8Okuma ve yazma aracılığıyla yaratıcı ve eleştirel düşünce geliştirebilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Okunacak metinler, kadın yazarların eserlerinde sıklıkla karşılaşılan temalar ve konular açısından okurlarda eleştirel bir farkındalık yaratmayı, dolayısıyla toplumsal cinsiyetin edebiyat ve edebiyat eleştirisi üzerindeki etkisinin görünür kılmayı hedefler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve amaçların tartışılması Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi;
2Edebiyat ve kanon; edebiyat ve ideoloji; cinsiyet ve edebiyat ilişkisi.Makale incelemeleri ve genel değerlendirmeler
3Edebiyat ve kanon; edebiyat ve ideoloji; cinsiyet ve edebiyat ilişkisi. Charlotte Bronte, Jane Eyre (1847) Roman incelemesi ve genel değerlendirme
4Jean Rhys, Wide Sargossa Sea (1966)Roman incelemesi ve genel değerlendirme
5Nina Baym, “The Madwoman and her Languages: Why I Don’t do Feminist Literary Theory” (1984); Gayatri Spivak, “Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism.”(1985)Makale incelemeleri ve genel değerlendirmeler
6Willa Cather, My Antonia (1918)Roman incelemesi ve genel değerlendirme
7Rachel Blau DuPlessis, Writing beyond the Ending: Narrative Strategies of Twentieth-Century Women Writers (1985)Okumalar ve genel değerlendirmeler
8Ara sınav
9Simone de Beauvoir, The Woman Destroyed (1967); aging in comtemporary literature; a new fictional genre: the reifungsromanÖykü incelemeleri ve genel tartışma
10Eudora Welty, The Optimist’s Daughter (1972)Roman incelemesi ve genel değerlendirme
11Eudora Welty, The Optimist’s Daughter (1972); One Writer’s Beginnings (1984).Roman incelemesi ve genel değerlendirme
12Ntozake Shange, Betsey Brown (1985)Roman incelemesi ve genel değerlendirme
13Gail Godwin, Finishing School (1984) Roman incelemesi ve genel değerlendirme
14Erica Jong, Inventing Memory (1997)Roman incelemesi ve genel değerlendirme
15Dönem değerlendirilmesiDönem boyunca tartışılan okuma materyallerinin gözden geçirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Abel, Elizabeth (ed.), Writing and Sexual Difference ( Chicago, University of Chicago Press, 1982) . Marianne Hirsch and Elizabeth Langland ( eds), The Voyage In: Fictions of Female Development ( Hanover, NH, University Press of New England, 1983). Beauvoir, Simone de, The Second Sex [1949], tr. H.M. Parshley (Harmondsworth, Penguin, 1972). Brownstein, Rachel, Becoming a Heroine: Reading about Women in Novels. (Harmondsworth, Penguin,1982). Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Routledge, 1990). Eagleton, Mary (ed.), Feminist Literary Criticism (Longman, 1991). Gilbert, Sandra M., and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination (New Haven, Conn., Yale University Press, 1979). Jacobus, Mary (ed.), Women Writing and Writing about Women (Croom Helm, 1979). Moers, Ellen, Literary Women [1976] ( Women’s Press, 1986). Moi, Toril, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory (Methuen, 1985). Showalter, Elaine, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing [1977], revised ed. (Virago, 1982) (ed.), Speaking of Gender (routledge, 1989). Walker, Alice, In Search of our Mothers’ Gardens (Women’s Press, 1984). The Norton Anthology of Literature by Women: The Tradition in English. Ed. Sandra Gilbert and Susan Gubar. New York: Norton & Comp, 1985.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Rapor Sunma10220
Makale Yazma14040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ135  2  45 
ÖÇ2 52 4    5
ÖÇ33  5 42   
ÖÇ4 3  2     
ÖÇ5  5 5    4
ÖÇ655  5 3 4 
ÖÇ7 54  4 3  
ÖÇ85  4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr