Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201166802015Conceptions of Identity IISeçmeli248
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu ders çok farklı yazarlar tarafından kişilik üzerine yazılan makalelerin ele alınmasını amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şebnem Toplu
Öğrenme Çıktıları
1Tartışmaya ve analitik düşünmeye dayalı makale yazabilmeleri.
2Özgün bir tez konusu oluşturmada gerekli araştırma yöntemlerini kullanabilmeleri ve analiz-sentez-değerlendirme süreçlerini etkin şekilde uygulayarak nitelikli ve geçerli argümanlar oluşturabilmeleri.
3Çalıştıkları alanda edindikleri bilgileri ve araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak sunabilmeleri.
4Karşılaştırmalı ve disiplinlerarası yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilmeleri.
5Edebiyat ve kültür kuramları ve yaklaşımlarına doktora düzeyinde hakim olmaları ve bu bilgiyi edebiyat ve kültür metinlerini sosyal ve tarihsel bağlam içerisinde çözümlemede kullanabilmeleri.
6Bağımsız çalışma yeteneği geliştirebilmeleri.
7Dil, din, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıkların farkında olan ve bunlara yönelik tutumları sorgulayan bir dünya görüşü edinmiş olmaları.
8Eleştirel ve özgün fikirler üretebilmeleri.
9İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında belli bir konuda uzmanlık kazanmış olmaları.
10Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilmeleri ve inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirebilmeleri.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Birinci dönemde ele alınacak makaleler kişiliğin anlamlandırılmasına dilin öznesi, ideoloji ve söylemin yanısıra psikanaliz ve psikososyal bağlantıları da içerecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin kapsamının tanıtımı Anlatım
2Bhabha Homi, K. "Interrogating Identity: The Post Colonial Prerogative" Tartışma
3Fanon, Frantz. "The Negro and Psychopathology" Tartışma
4Kristeva, Julia. "Revolution in Poetic Language" Tartışma
5Dorrit Cohn "Transparent Minds" Tartışma
6Amelie Oksenberg Rorty "Characters, Persons, Selves, Individuals" Tartışma
7Franco Moretti "The Way of the World" Tartışma
8Ara Sınav
9Roslind Coward "Language and Materialism" Tartışma
10Michael McKeon "Prose Fiction" Tartışma
11Keith Cohen "Film and Fiction" Tartışma
12Alain Robbe-Grillet "For a New Novel"Tartışma
13Joseph Frank "Spatial Form in Modern Literature" Tartışma
14Linda Hutcheon "Historiographic Metafiction" Tartışma
15Kwame Anthony Appiah "Is the Post- in Postmodernism the Post- in Postcolonial?"Tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Paul du Gay, Jessica Evans and Peter Redman, eds. Identity: A Reader. London: SAGE, 2004. Walder, Dennis, ed. Literature in the Modern World: Critical Essays and Documents. Oxford: Oxford UP, 2004. McKeon, Michael. Theory of the Novel: A Historical Approach. Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
ÖÇ9          
ÖÇ10          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr