Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205035071982Türk Lehçeleri MetinleriSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye, Kafkaslarda yaşayan ve bir Türk halkı olan Kumukların dillerinin umumi Türk lehçeleri içindeki yerini, Kumukçaya has gramer özelliklerini ve diğer lehçelerle ayrılan ve benzeşen yönlerini Kumukça eserler esasında artzamanlı ve eşzamanlı biçimde kavratmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. İbrahim Şahin
Öğrenme Çıktıları
1(ÖÇ:5) Ulaştığı Kumukça kaynaklardan bilimsel çalışma yöntemlerine uygun olarak yararlanabilme becerisini kazanma. (PÇ: 12)
2(ÖÇ:1) Ana hatlarıyla Kumukların ülkesi, kumukların tarihi ve kültürü hakında hakkında genel bilgi edinilmesi. (PÇ: 10)
3(ÖÇ:4) Kumukçayla yazılmış metinleri fonetik, morjolojik yönden tahlil edebilme becerisini kazanma. (PÇ: 8)
4(ÖÇ:3) Kumukça metinleri okuyup anlayabilme. (PÇ: 8)
5(ÖÇ:2) Kumukçanın tarihi gelişimi ve tarihi Türk şiveleri ile Kumukça arasındaki bağı kavrayabilme. (PÇ: 6)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kumukların tarihi, kültürü ve coğrafyası, Kumukçanın tarihi ve tarihi Türk şivelleriyle ilişkisi, Kumukçanın fonetiği, morfolojisi,Kumukça metin incelemesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların tanıtılması. Kumukların tarihi, kültürü ve yaşadıkları coğrafya hakında genel bilgi. Anlatım ve harita gösterimi
2Kumukça nedir? Ne zaman yazı dili haline geldi? Tarhi ve çağdaş lehçelerle alakası nadir? Teorik ders, anlatım ve tartışma
3Kumukçanın alfabe sistemi ve Kumukçanın fonetiği Teorik ders, anlatım
4Kumukçanın grameri (morfolojik yapısı).Teorik ders anlatım
5Kumukçanın grameri (sentakstik ve leksik yapsı).Teorik ders anlatım
6Kumukça edebi metin örneklerinden Batır “Yiğit” masalı üzerinden gramer tahlili.Okuma,anlatım, tartışma
7Batır masalının gramer tahlili (devamı).Okuma,anlatım, tartışma
8Arasınav (Vize)
9Kumukçanın edebi metin örneklerinden Hintiv va Onu Ulani Mintiş “Hintiv ve Onun Oğlu Mintiş” masalı üzerinden gramer tahlili.Okuma,anlatım,tartışma
10Hintiv va Onu Ulani hikakayesinin gramer tahlili (devamı).Okuma,anlatım, tartışma
11Kumukçanın edebi metin örneklerinden Aga-ini masalının gramer tahlili.Okuma,anlatım, tartışma
12Kumukçanın edebi metin örneklerinden Dengiz At “Deniz Aygırı” adlı masalın gramer incelemesi.Okuma,anlatım, tartışma
13Dengiz At masalının gramer incelemesi (devamı).Okuma,anlatım, tartışma
14Şeyh Şamilin Rus Çarına yazdığı metnin gramer inelemesiOkuma,anlatım, tartışma
15Genel Tekraranlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Merhan Aziz, 2008, Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer İncelemesi, Grafiker Yayıncılık, Ankara. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Kumuk Türkçesi (Çetin Pekacar) Akçağ Yayınları ss: 939-1008. Yardımcı Kaynaklar: Pekacar Çetin (2000), Kumuk Türkçesi Sözlüğü, Ankara. Kaymaz Zeki (1999), Kumuk Türkçesinde İsim Hal Ekleri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı III, ss. 113-120. İnan Abdulkadir (1975) Kumuklar, Türk Ansiklopedisi, xxıı, Ankara, ss. 351-352. Tavkul Ufuk (1991), Kumukça ile Karaçayca Arasındaki Başlıca Farklılıklar, TDAY-Belleten, 32-37. Yüce Nuri (1992) Kumuk Türkçesiyle Tahir İle Zühre, TDAY-Belleten, ss.81-90. Levitskaya, L.S (1997), Kumıksiy Yazık, Yazıka Mira, Rasiskaya Akaemiya Nauka, Bişkek, ss.319-327.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama515
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1           4              
ÖÇ2         4                
ÖÇ3       5                  
ÖÇ4       5                  
ÖÇ5     5                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr