Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205035272010Ad BilimiSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dilbilimin leksikoloji ve semantik alanlarıyla yakın ilişki içinde olan adbilimi (onomastik)’nin dilbilimi içindeki yerini, ilgi alanlarını, çalışma yöntemlerini öğretmek; Türkiye’de ve Türk dünyasında şimdiye kadar yapılan çalışmaları tanıtmak; öğrencileri bu alanda yapılacak çalışmalara hazırlamak ve teşvik etmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN
Öğrenme Çıktıları
1(ÖÇ: 1) Dilbilim içinde adbilim (onomastik)in yerini kavrayabilme. (PÇ: 1)
2(ÖÇ: 2) Adbilimin ilgilendiği konuları anlayabilme. (PÇ 2)
3(ÖÇ: 3) Türk Adbilimin durumu, yapılan çalışmaları görüp kavrayabilme. (PÇ 18)
4(ÖÇ: 4) Türk adbilimi alanında yapılabilecek çalışmalarda uygulanacak yöntemleri anlayabilme. (PÇ 24)
5(ÖÇ: 5) Türk adbiliminin çeşitli alanlarınde lehçeler arası kaşılaştırmalı, art ve eş zamanlı yöntemlerle özgün çalışma planları hazırlayabilme. (PÇ 21)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Onomastiğin dilbilimi içindeki yeri, Adbiliminin konuları, Yurt içinde ve dışında Türk adbilimi alandında yapılan çalışmalar, Türk adbiliminin sorunları ve çözüm yolları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişiyle ilgili bilgiler ve kaynakların tanıtılması. Adbiliminin genel dilbilim içindeki yeri, önemi ve ilgi alanlarıKarşılıklı konuşma, anlatım ve teorik ders
2Adbiliminin Türkiyedeki durumu; Türkiyede yapılan çalışmalar, eksiklikler.Anlatım ve teorik ders
3Yeradıbilimi (Toponimi)nin anlamı, ilgi alanı, Türkiye’de ve Türk cumhuriyetlerinde yapılan çalışmalarTeorik ders, tanıtım ve tartışma
4Bir adbilimi çalışması örneği olarak toponimi çalışması için hazırlanmış bir tez çalışma planının tanıtılması ve plan üzerinden yapılması gerekenlerin tartışılmasıTanıtım ve tartışma
5Antroponimi (kişi adı bilimi), dalları ve bu alanda yapılan ve yapılması gereken çalışmalarTeorik ders, tanıtım ve tartışma
6Etnonimi (soy-sop adı bilimi) nadir? Türkoloji çalışmaları için önemi ve bu alanda yapılan çalışmalar, yapılması gerekenler.Teorik ders, tanıtım ve tartışma
7Öğrencilerin adbilim alanında yapmış oldukları planların sınıf içinde değerlendirilmesiTeorik anlatım, tartışma
8Arasınav (Vize)Kapalı sınav
9Adbilimin daha az bilinen diğer alanlarıyla ilgili düşünce ve görüşler. Teorik, tanıtım ve tartışma
10Bunlardan fitonomi (bitki adı bilimi) alanında yapılan ve yapılması gereken çalışmalar.Teorik anlatım
11Zoonimi (hayvan adı bilimi) alanı, yapılanlar yapılması gerekenler. Bu alanda yapılacak mukayeseli çalışmaların önemi.Teorik anlatım
12Adbilimin diğer alanları, yapılanlar ve yapılması gerekenler.Teorik anlatım, tartışma
13Yıl içinde verilen ödevlerin sınıf içinde değerlendirilmesi.Karşılıklı tartışma
14Yıl içinde verilen ödevlerin sınıf içinde değerlendirilmesi.Karşılıklı tartışma
15Konuların genel tekrarıAnlatım
16FinalKapalı Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Abdrahmanov, A. (1959). Kazkstannıŋ Jer-su Attarı. Almatı : Kazak SSR Gılım Akademiyası. Acaroğlu, M. T. (1988). Bulgaristan’da Türkçe Yer Adları. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ataniyazov, S. (1980). Türkmenistanıŋ Geografik Atlarınıŋ Düşündirişli Sözlügi. Aşhabad: Ilım. Bayramov, A. (1996). Gedim Oguz Ellerinin –Agbaba, Şöreyel ve Pembek Bölkelerinin Yer-yurd Adları (Toponimleri). Sumgayıt: Göytürk. Bozyiğit, A. E. (1995). Türk Ad Bilimi Bibliyografyası, Ankara 1995, Kozan Ofset. Bulgarova, M. A. (1999). Nogayskaya Toponimiya. Stavropol: Nauka. Gülensoy, T. (1995). Türkçe Yer Adları Kılavuzu. Ankara: TDK. İsayev, D. (1977). Cer-Suu Attarının Sırı. Furunze: Mektep Basması. Karatayev, O. (2003). Kırgız Etnonimder Sözdügü. Bişkek: Kırgız-Türk Manas Üniversiteti. Karayev, S. (1978). Geografik Nomlar Manosi. Toşkent: Üzbekistan. Konkobayev, Kadirali (1980). Toponimiya Yujnoy Kirgizii. Frunze: İlim. Mahpirov, V. U. (1997). İmena Dalekih Predkov. Almatı: Ministerstvo Nauki-Akademiya Nauk Pespubliki Kazakstan. Molçanova, O. T. (1982). Strukturnıye Tipi Türkskih Toponimov Gornogo Atlaya. Gornıy-Altay: İzdatelstvo Saratovskogo Universiteta. Ondar, B. K. (2004). Toponimiçeskiy Slovar Tuvı. Abakan: İzdatelstvo Hakasskogo Gosudarstvennogao Universiteta im. N. F. Katanova. Sakaoğlu, S. (2001). Türk Ad Bilimi I, Giriş, Ankara, TDK. Sattarov, G. F. (1973). Tataristan ASSR’nıŋ Antropo-toponimnarı. Kazan: Kazan Üniversiteti Neşriyatı. Umar, B. (1993). Türkiye’deki Tarihsel Adlar. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama515
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ14                         
ÖÇ2 44                       
ÖÇ3                 3        
ÖÇ4                       5  
ÖÇ5                    4     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr