Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036051982Yeni Uygur Türkçesi GrameriSeçmeli235
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin Yeni Uygur Türkçesi için kulanılan çeşitli alfabeleri okuyup transkripsiyonunu yapabilmesi, Yeni Uygur Türkçesinin fonetik, morfolojik ve sentaktik özelliklerini kavrayabilmesi, Yeni Uygur Türkçesiyle yazılmış metinleri çözümleyebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Alimcan İNAYET
Öğrenme Çıktıları
1Yeni Uygur Türkçesi alfabelerini okuyabilme
2Yeni Uygur Türkçesinin fonetik özelliklerini tespit edebilme
3Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özelliklerini kavrayabilme
4Yeni Uygur Türkçesinin sentaktik özelliklerini belirleyebilme
5Yeni Uygur Türkçesine ait metinleri okuyup anlayabilme
6Yeni Uygur Türkçesinin Türkiye Türkçesi ve diğer Türk lehçeleri ile olan ortak ve farklı özelliklerini tespit edebilme
7
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkçenin Karluk grubu içerisinde yer alan Yeni Uygur Türkçesinin edebi dil olarak oluşma süreci, lehçeleri, alfabesi ele alınacak ve öğrencilerin Yeni Uygur Türkçesi ile yazılmış metinleri rahatlıkla anlayabilecek ve gramer tahlili yapabilecek duruma gelmeleri sağlanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin Tanıtımı– Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Uygurlar ve Uygur Türkçesinin tarihî dönemleriAnlatım
1Yeni Uygur Türkçesi için kullanılan alfabeler ve bunların özellikleriAnlatım
2Yeni Uygur Türkçesinin fonetik özellikleri: Ünlü, ünsüz uyumları ve ses özellikleriAnlatım ve metin analizi
3Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: Basit kelime, türemiş kelime ve bunların özellikleriAnlatım ve metin analizi
4Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: Çekim ve yapım ekleri, ismin hal ekleri ve bunların özellikleriAnlatım ve metin analizi
5Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: Çatı ekleriAnlatım ve metin analizi
6Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: İsim, Sıfat, ZamirAnlatım ve metin analizi
7Ara sınav
8Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: Fiil, kiplerAnlatım ve metin analizi
9Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: Bağlaçlar, edat, ünlemAnlatım ve metin analizi
10Yeni Uygur Türkçesinin sentaktik özellikleri: Basit cümle, bileşik cümleAnlatım ve metin analizi
11Yeni Uygur Türkçesinin sentaktik özellikleri: Cümlenin ögeleriAnlatım ve metin analizi
12Metin çözümlemesiMetin analizi
13Metin çözümlemesiMetin analizi
14DeğerlendirmeAnlatım
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hamit Tömür, Hazirki Zaman Uygur Tili Grammatikisi, Bei jıng 1989.. 2. Rıdvan Öztürk, Yeni Uygur Türkçesi Grameri, Ankara 1994. 3. Rıdvan Öztürk, Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, Ankara 1997. 4. Emir Necipov, Uygurca-Türkçe Sözlük (İklil Kurban Tercümesi), Ankara 1984. 5. Emine Gürsoy Naskali, Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu, Ankara 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama515
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                        1 
ÖÇ2    1                     
ÖÇ3       1                  
ÖÇ4                         1
ÖÇ5     1                    
ÖÇ6                          
ÖÇ7                          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr