Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205036171982Bugünkü Kıpçak Türkçesi Grameri ISeçmeli235
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenciye çoğunluğu Ortaasya ve Kafkaslar’da yaşayan Kıpçak grubuna mensup Türk halklarının lehçelerinin dil özellikleri kavratmak ve öğrencileri bu gruba giren Türk lehçelerinde yazılmış metinleri okuyup anlayabilir düzeye çıkarmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Şahin
Öğrenme Çıktıları
1(ÖÇ:1) Bugünkü Kıpçak Grubu lehçelerinin temeli olan Ortaçağ Kıpçak Türkçesini çeşitli özellikleriyle kavrayabilme. (PÇ: 7)
2(ÖÇ:2) Kıpçak Grubu içine giren lehçeleri kavrayabilme. (PÇ: 6)
3(ÖÇ:3) Çağdaş Kıpçak lehçelerinden Kırgızcanın diğer Türk lehçeleri arasındaki yerini kavrayabilme ve bu lehçenin ses ve şekil özelliklerini anlayabilme. (PÇ: 8)
4(ÖÇ:4) Kırgızca metinlerin transkriptsiyonunu yapabilme ve onları Türkiye Türkçesine aktarabilme. (PÇ: 12)
5(ÖÇ:5) Kırgızca metni dil çalışmalarında kullanılan yöntemleri kullanarak inceleyebilme. (PÇ: 9, 14)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kırgızcanın tarihi ve çağdaş Türk şivelleriyle ilişkisi, Kırgızcanın fonetiği, Kırgızcanın Morfolojisi, Kırgızca metin incelemeleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersle, dersin işlenişiyle ve kaynaklarla ilgi bilgilendirme.Karşılıklı konuşma, anlatım ve teorik ders
2Ana hatlarıyla Kıpçaklar ve Kıpçak Türkçesiyle ilgili bilgilendirme. Genel Türk dili ve yaşayan Türk lehçeleri arasında Kıpçakçanın yeri.Anlatım ve teorik ders
3Çağdaş Kıpçak lehçelerinden olan Kırgızca alfabesi ses özelliklerinin öğretimi.Teorik ders, tanıtım ve tartışma
4Kırgızcanın şekil özelliklerinin öğretimiTanıtım ve tartışma
5Kırgızca basit metin örnekleri: transkriptsiyonu, aktarımı ve gramer tahliliTeorik ders, tanıtım ve tartışma
6Kırgızca edebi metin örnekleri ve gramer tahliliTeorik ders, tanıtım ve tartışma
7Kırgızca metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımıTeorik anlatım, tartışma
8Arasınav (Vize)Kapalı sınav
9Kırgızca yazılmış şiir örneklerinin okunması ve gramer incelemelerinin yapılmasıTeorik, tanıtım ve tartışma
10Kırgızca gazetelerden metin örnekleri ve bunların gramer incelenmesiTeorik anlatım
11Kırgızca gazetelerden metin örnekleri ve bunların gramer incelemesiTeorik anlatım
12Kırgız edebiyatının ünlü simaların ve eserlerinin tanıtımı, bazı edebi örneklerin dil açısından değerlendirilmesiTeorik, tanıtım ve tartışma
13Kırgızca konuşma örneklerinin dinlenmesi ve bunların değerlendirilmesiKarşılıklı tartışma
14Kırgız meslektaşlarla karşılaştıklarında onlarla iletişim kurabilecek düzeyde bazı konuşma kalıplarının ezberlenmesiKarşılıklı tartışma
15Bir Kırgızla Kırgızca konuşma pratiği uygulaması.Anlatım
16FinalKapalı sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitapları 1. Batmanov İ. A., Bakinova G. Yanşansin Y. (1956),Azırkı Kırgız Tili, Frunze Kırgızokuupedmambas. 2. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Kırgız Türkçesi (Yazan: Hülya Kasapoğlu Çengel) Akçağ Yayınları ss: 291-354.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama515
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20120
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ÖÇ1                          
ÖÇ2                          
ÖÇ3                          
ÖÇ4                          
ÖÇ5                          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr